Nyheter

Igrenes fältarbeten bedrivs oförhindrat trots vinter

Igrene meddelar att man haft problem med borrningsutrustning och logistik men att det nu är full fart på arbetena i fält.

På grund av stark kyla i oktober beslöt Igrene att övergå till borrning med tryckluft istället för vatten-tryck. Den identifierade borriggen, som ägs av ett Moraföretag, fick dock problem med väsentliga mekaniska detaljer. Efter många omvägar finns nu alla delar på plats, den viktigaste tillverkad i Turkiet.

Instundande helg kommer att ägnas åt att sätta borriggen i funktion igen. Därefter kommer för-djupning av Produktionsbrunn 4 att påbörjas med ambition att ta sig så djupt som det över huvudtaget går med tryckluft.

Parallellt med detta borrar Igrene med egen kärnborrigg på platsen för den planerade Produktionsbrunnen 5. Syftet med denna borrning är att ta upp borrkärnor som visar bergets beskaffenhet, övergångar mellan olika bergarter, sprickbildningar och förkastningar, inströmningar av naturgas på olika nivåer etcetera.

Detta är en viktig del i beräkningarna i Igrenes berggrundsmodell/reservoarmodell av vilka gasvoly-mer Morafältet kan bidra med.

Under tiden borrningarna pågår fortsätter Produktionsbrunn 2 att producera gas, som facklas bort.