Nyheter

Elförsörjningen i södra Sverige hotas

Nu hotas elförsörjningen i södra Sverige efter att en ny planerad luftburen ledning har stoppats av Energimarknadsinspektion, det avslöjar siten fPlus. Ledningen är tänkt att mata in stora mängder svensk vindkraft i systemen.

– Det är ju definitivt inte bra om vi måste säga nej till en stor mängd förnybar energi som behövs i systemet för att vi ska klara våra energipolitiska mål, säger Per Eckemark, Svenska Kraftnät till fplus.

Det svenska elnätet räcker inte till för framtidens energibehov. Elektrifieringen är viktig för en rad branscher –  allt  från transport till tung tillverkningsindustrin och sjöfart.

Nu varnar Svenska Kraftnät för problem med elförsörjningen. Scvenska Kraftnät har nyligen fått avslag från Energimarknadsinspektionen (Ei). Svenska Kraftnät vill bygga en 20 mil luftburen kraftledning mellan Ekhyddan-Nybro-Hemsjö.

Det är  två koncessioner det handlar om som började planeras för sex år sedan och som Ei känt till sedan 2015.

Per Eckemark är en av Svenska Kraftnäts tre divisionschefer och han är inte nöjd:

– Det är ju definitivt inte bra om vi måste säga nej till en stor mängd förnybar energi som behövs i systemet för att vi ska klara våra energipolitiska mål. Men det här är också en väldigt viktig ledning för att kunna förstärka överföringskapaciteten till Södra Sverige Den här ledningen skulle förstärka överföringskapaciteten med ungefär 500 MW i södra Sverige och skulle kunna ge lägre priser i SE4 där priser är högre på grund av att det är trångt.

Bild av Gerd Altmann från Pixabay