Nyheter

Igrene klimatcertifieras

AB Igrene har blivit klimatcertifierat eftersom företaget kan visa att det aktivt arbetar med att få ner sina och samhällets totala klimatavtryck.

Efter en noggrann genomgång av certifieringsföretaget Svensk Klimatcertifiering AB av Igrenes verksamhet och ambitioner har AB Igrene nu klimatcertifierats.

Igrenes verksamhet med utvinning av naturgas i Siljansringen kommer att medföra att både Sveriges och den globala totala klimatpåverkan minskar enligt följande:

I Siljansringen sker ett naturligt, okontrollerat och kontinuerligt metangasläckage ut i atmosfären från det område som drabbades av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Denna metangas, som ur klimatsynpunkt, är cirka 20 gånger mer skadlig än koldioxid, bör omhändertas innan den når atmosfären. Genom att avskilja metangasen (naturgasen) minskar Sveriges klimatbelastning och samtidigt får företaget en energiråvara som kan säljas.

Industrin i Bergslagsregionen importerar flytande naturgas från Holland, Ryssland och Norge. Gasen transporteras bland annat med fartyg till Lysekil och Nynäshamn. Sedan transporteras den vidare ut i landet.

Från Lysekil upp till Borlänge går det varje dag sex till åtta lastbilar vardera innehållande 24 ton flytande naturgas i sin last. Denna långväga import skulle kunna ersättas med närproducerad naturgas. Naturgasen kan transporteras med järnväg från Mora vilket ytterligare minskar klimatbelastningen.

Inom EU har Europeiska Investeringsbanken beslutat undanta investeringar i naturgas från
investeringar som skall upphöra från bankens sida.

Bankens beslut att undanta naturgas från listan på fossila energislag som skall avvecklas grundas på att naturgasen har stora fördelar i förhållande till andra fossila energislag och att naturgasen används i stor skala i hela Europa.

EUs och Europeiska Investeringsbankens inställning är att naturgas som energikälla är vä-sentligt bättre för miljön än kol, olja, diesel och bensin.

Därför bör arbetet för ett mer fossilfritt samhälle börja med att först fasa ut dessa energislag.

Redan nu finns tekniken för att konvertera metangas till vätgas, som vid förbränning inte ger någon koldioxideffekt eller övrig påverkan på miljön.

På detta sätt kan Igrene med sina resurser bidraga till ett mer fossilfritt samhälle och till framtidens energikälla.

Klimatcertifieringen har genomförts av Svensk Klimatcertifiering AB genom dess Roland Ekstrand.