Nyheter

Vänsterpartiet driver igenom utbyggnad av solceller i Region Skåne

Frågan om elbristen i Skåne har avhandlats i regionstyrelsen och en rad förslag har tagits fram för att skapa större stabilitet och ökad hållbarhet för det skånska elnätet. Vänsterpartiets förslag om att öka antalet solcellsanläggningar på de hus man äger och kommer att bygga föll i god jord och kommer nu att läggas till som aktiv insats.

– Det är mycket glädjande att vi kunde få igenom ett beslut om att öka antalet solcellsanläggningar i regionen! Vi behöver tänka långsiktigt hållbart kring de byggnader vi äger, bygger och planerar, och solceller är ett jättebra sätt att skapa elförsörjning, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne.

Enligt Kommunförbundets sida för solenergi fördubblades antalet installerade anläggningar i Skåne under 2018 – från 761 nya 2017 till 1526 nya 2018. Med utmaningar både inom elförsörjning och klimatpåverkan är solceller en god investering, och en typ av energiutvinning som passar Skåne bra. Det finns många outnyttjade takytor och god solinstrålning. Det är ett steg på vägen i en större omställning, menar Patrik Milton, ersättare i regionstyrelsen:

– Vi behöver göra en genomgående samhällsomställning för klimatet och bland annat bli helt fossilfria i vår elproduktion. Att regionen höjer sina ambitioner kring solceller är ett viktigt steg på vägen, menar han. Vi ser fram emot det underlag som nu tas fram och som ska innehålla planer för att kunna starta utbyggnaden på de regionala husen!

Andra föreslagna insatser innefattar att stärka flexibiliteten inom elnätet, öka den fossilfria elproduktionen och ge stöd till pågående stamnätsprojekt. Vänsterpartiets yrkande var ett tillägg om framtagande av underlag för att öka solcellsanläggningarna i anslutning till befintligt och kommande eget fastighetsbestånd.