Nyheter

Ökad säkerhet och effektivare lastning av bilar och järnvägsvagnar

Ökad säkerhet och effektivare lastning av bilar och järnvägsvagnar. Det är målet för en leverans från Euromekanik AB till Sibelcos anläggning i Lödöse.

Snabbare, säkrare och en tryggare arbetsmiljö. Det är målen med en leverans från Euromekanik AB till Sibelcos produktionsanläggning för vattenglas i Lödöse, norr om Göteborg. Ordern omfattar såväl fallskydd som nya lastarmar.

– Lastning av bulkbilar och järnvägsvagnar kräver arbete på plattform några meter upp från marken. Nu har vi låtit göra en arbetsmiljöåtgärd i form av fallskydd på både trappor och plattformar. Dessutom med mer ergonomiskt utformade lastarmar, säger Mikael Henriksson, platschef vid Sibelco i Lödöse.

Anläggningen i Lödöse producerar vattenglas, som har en rad användningsområden, som exempelvis försegling av betong, i träimpregnering och för att justera surhetsgraden i sjöar och vattendrag.

Euromekanik har en lång historia av leveranser av komponenter och systemlösningar till processindustrin.

– Med våra fallskydd från Saferack tar vi ett steg in i våra kunders fysiska arbetsmiljö och hjälper till att säkerställa trygghet, säkerhet och effektivitet, bland annat vid lastning och lossning av lastbilar och järnvägsvagnar, säger Simon Warnquist, ansvarig säljare på Euromekanik.

Euromekanik AB har varit en hjälp i processen för kunder inom energigas, ånga och petrokemi sedan 1974 och levererar komponenter och system för mätning, styrning, reglering och hantering av gaser, ånga och processvätskor.

Sibelco är en världsomspännande koncern grundad 1872. De använder sig av naturens egna råmaterial för att framställa lösningar för samhället och stödja naturens kretslopp. Sibelco erbjuder material som agerar som fundament i samhällsutvecklingen för allt ifrån rening av dricksvatten till solcellsteknologi.