Nyheter

Avsiktsförklaring mellan industriföretag och Bråvallagymnasiet ska ge sommarjobb

Industritekniska programmet på Bråvalla och industrier i Norrköping ska underteckna en avsiktsförklaring om samverkan. Avsiktsförklaringen innebär bland annat att sommarjobb erbjuds till elever mellan årskurs två och årskurs tre.

Syftet med avsiktsförklaringen är att bidra till utvecklingen av industritekniska programmet och få fler sökande. Det är idag få som väljer programmet samtidigt som efterfrågan på arbetskraft med industriteknisk kompetens är stor.

Datum: måndag 25 november
Tid: klockan 13.30
Plats: Bråvallagymnasiet, Hangargatan 14, Norrköping

Medverkande: Elever och personal från Bråvallagymnasiet samt representanter från bland annat Holmen Paper, Billerud Korsnäs, Fitesa och Fiskeby Board.

Bilden:
Bråvallagymnasiet,
Bild: Tyréns