Nyheter

Klart med avtalsplattform – Sveriges Ingenjörer ställer krav på jämställdhetssatsning

Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse har godkänt Facken inom industrins förslag till avtalsplattform. Dessutom ställer Sveriges Ingenjörer krav på en jämställdhetssatsning.

Sveriges Ingenjörer kräver löneökningar på 3,0 procent i den kommande avtalsrörelsen. I förhandlingarna med industrins arbetsgivare under våren 2020 sätts det så kallade märket. Det blir sedan normerande för hela den svenska arbetsmarknaden. Inför den kommande avtalsrörelsen kan nu förbundets delegationer arbeta fram yrkanden som är viktiga inom deras respektive branscher.

Utöver de gemensamma kraven i avtalsplattformen, ska Sveriges Ingenjörer driva en jämställdhetssatsning för att få arbetsgivarna att rätta till osakliga löneskillnader på arbetsplatserna. Både Sveriges Ingenjörer och Medlingsinstitutet uppskattar löneskillnaderna till mellan 4 och 5 procent.

– Det finns fortfarande stora oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män. Det är långt ifrån jämställt och det anser vi att arbetsgivarna ska rätta till och att medel till detta tas utanför den ordinarie lönerevisionen, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Krav i avtalsplattformen:

Fortsatt stabil löneökning. Facken kräver löneökningar på 3,0 procent
Vi vill fortsätta höja avsättningarna till systemen för del- och flexpension
Åtgärder för att minimera arbetsskador och förbättra rehabiliteringen. Vi kräver tydliga mål och rutiner som följs upp
Jämställdheten måste främjas genom att arbetsgivarna förpliktigar sig att upprätta en handlingsplan där det kartläggs vilka åtgärder som måste göras för att anställda som varit föräldralediga inte missgynnas i sin utveckling.