Nyheter

Så här måste energiomställningen accelerera – för klimatets skull

Alla delar av samhället kommer att beröras av den energiomställning som behövs för att möta klimatutmaningen. Ny kunskap, kompetens och nya lösningar behövs på många områden, och lösningarna måste slå igenom snabbare än i dag. Därför vill Energimyndigheten satsa mer på forskning och innovation.

Omställningen till ett mer hållbart samhälle behöver ske nu. Sju nyckellösningar är direkt avgörande för omställningen: digital transformation, elektrifiering, energilagring, negativa utsläpp och cirkulära flöden, samt nyckellösningar som handlar om ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och hur människors agerande kan underlättas för att nå hållbara samhällen.

Detta framgår av Energimyndighetens underlag till den kommande energiforskningspropositionen, som lämnas till regeringen i dag.

Forskning och innovation är avgörande för energiomställningen

Regeringen har satt upp tydliga mål om att Sverige ska vara ett ledande forsknings- och innovationsland, och dessutom världens första fossilfria välfärdssamhälle. Energimyndigheten konstaterar att forskning och innovation är helt avgörande för att accelerera inte bara energiomställningen utan hela den samhällsomställning som behövs för att nå regeringens mål.

– Vi behöver insatser som möjliggör systemlösningar inom hela energiområdet och i samhället i stort, som ökar nyttiggörandet av innovativa hållbara lösningar och som gör det enklare att som enskild individ kunna göra hållbara val på alla plan. Energiomställningen rör inte bara teknik utan lika mycket ekonomiska och sociala aspekter. Här är Energimyndighetens arbete med forskning och innovation många gånger direkt avgörande, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Energimyndigheten föreslår därför en kraftfull satsning på forskning och innovation med en ökning av anslaget för energiforskning från 1,57 miljarder kronor per år 2020 till 2,17 miljarder kronor per år 2024.

Satsningar på forskning och innovation behövs inom framför allt sex samhällsområden, där omställningen måste gå snabbare. Det handlar om förnybar el, bioenergi, industri, transport, bebyggelse samt energisystemet i samhället.

Olika stöd kombineras för att nya lösningar ska nå ut snabbt

Energimyndigheten har helhetsansvar för energiomställningen i Sverige och använder en bred palett av verktyg. Det innebär att stöd till forskning och innovation kombineras med insatser för affärsutveckling och internationell lansering.

För att få ut innovationer snabbare i samhället vill Energimyndigheten öka stödet till pilot och systemdemonstration av lösningar, främja innovationsprocessen från forskning till marknad samt hjälpa företag att nå investerare och en global marknad. Svenska innovationer kan bidra till global nytta och Sverige kan inspirera världen till hållbar utveckling genom att vara en föregångare i energiomställningen.

Bild: Pixabay