Nyheter

Marc Hoffmann utsedd till årets vd 2020 inom Employer Branding

Den globala organisationen Universum lyfter varje år fram personer och företag som skiljer ut sig från mängden genom sitt engagemang och kunskap inom Employer Branding. Vid en gala på torsdagskvällen den 14 november delades priser ut i olika kategorier. Utmärkelsen Årets vd inom Employer Branding tilldelas E.ON Sveriges vd Marc Hoffmann.

Juryn motiverade utmärkelsen av E.ONs vd Marc Hoffmann på följande sätt:

”Denna ledare betonade direkt attraktionsfrågornas betydelse och då särskilt vikten av att attrahera fler kvinnor. Ett enormt arbete kring dessa frågor görs inom företaget och med tydliga resultat som följd. Denna vd är en modern ledare som inser att företagets viktigaste resurs är medarbetarna och mångfalden i företaget. I styrka av detta har företaget nått tydliga och hållbara resultat bland talangerna. Vi finner därför denna vd vara en sann förebild och kan därför utgöra inspirationskälla för många andra. Universum Communications vill därför utnämna Marc Hoffmann till Årets vd inom Employer Branding 2020”.

Bilden:
Utmärkelsen Årets vd inom Employer Branding tilldelas E.ON Sveriges vd Marc Hoffmann.
Bild: E.ON