Nyheter

Zert AB är nu medlem i Swedish Industrial Interoperability Association – SEIIA

Under perioden oktober 2017 till juni 2019 har svensk industri jobbat tillsammans i ett projekt som gått under namnet ”LCDM-projektet”. Projektets syfte var att genomföra en förstudie för att undersöka möjligheterna att etablera ett standardiserat datautbyte mellan olika IT-stödsystem i en anläggnings livscykel.

Zert AB är numera medlem i SEIIA och kommer i första hand jobba med frågor som berör riskhantering samt lag & standarddriven teknisk dokumentation. Visionen är att vi skall rationalisera dokumenthanteringen i framtida industriprojekt.

Kontaktperson krig frågor som rör SEIIA hos Zert AB är Frank Hedestig.

Läs artikeln i sin helhet på Zerts hemsida

Bild: Zert