Nyheter

Orica och Epiroc samarbetar i automationsprojekt

Orica och Epiroc Rock Drills AB kommer tillsammans att utveckla ett halv-automatiserat leveranssystem för sprängämne, vilket möjliggör säkrare och mer produktiva sprängningsarbeten i underjordiska gruvor.

När gruvor når djupare och malmkropparna blir mer avlägsna, blir behovet av automatisering inom sprängningsarbeten tydligare. Samarbetet kommer att samla expertisen och erfarenheten från två globala industriledare, för att möta den växande efterfrågan från kunder som bryter i allt mer farliga och utmanande underjordiska verksamheter.

Oricas Chief Commercial and Technology Officer Angus Melbourne sa:

– Detta spännande samarbete med Epiroc gör det möjligt för oss att utnyttja vårt exklusiva trådlösa initieringssystem, WebGen™, för att leverera de första kritiska stegen mot automatisering av borr- och sprängarbeten.

– Automation är en viktig pelare i vår strategi och stöder vår vision om att förändra borr- och sprängbranschen och skapa värde genom säkrare och mer hållbara verksamheter.

Epirocs Senior Executive Vice President Mining and Infrastructure Helena Hedblom sa:

– Detta lovande samarbete med Orica är ett viktigt första steg på en spännande resa mot att automatisera hela sprängningsprocessen, från borrning till laddning av sprängämne.

– Det är en viktig del av både Epirocs och Oricas vision att göra gruvdrift så säkert, produktivt och kostnadseffektivt som möjligt.

Orica och Epiroc är de perfekta partnerna för att optimera laddningsprocessen för sprängämnen för gruvbrytning under jord.

Orica är världens ledande leverantör av kommersiella sprängämnen och innovativa sprängsystem till gruv-, stenbrott-, olje- och gas och byggmarknaderna, och Epiroc är branschledande inom utveckling av innovativ underjordisk gruvutrustning.

Det första prototypsystemet förväntas 2020 och de första kommersiellt tillgängliga systemen 2021.
Mer information om samarbetet och tekniken kommer att kommuniceras senare.

Bild: Orica