Nyheter

Medicinska dörrar för Spine Center Göteborg

Att medicinska miljöer ställer speciella krav, det vet man hos värmländska dörrspecialisten Thermod. I nära femtio år har företaget utvecklat dörrar för miljöer där hygien, täthet och slitstyrka är avgörande för om dörren verkligen ska fungera.

Ett högaktuellt exempel är den nyligen slutförda ombyggnationen av operationsavdelningen på Spine Center Göteborg, där flera av Thermods dörrlösningar har implementerats.

SPINE CENTER GÖTEBORG erbjuder högspecialiserad behandling av patienter med sjukdomar i halsrygg, bröstrygg eller ländrygg. Kliniken, som drivs av ryggkirurgerna Åke Blixt, Bengt Lind och Olle Hägg, omfattar en modern mottagningsenhet, kompletta operationssalar samt en vårdavdelning.

För att utveckla operationskapaciteten ytterligare har Spine Center nyligen byggts om. Utrymmena har omdisponerats för att göra plats för en tredje operationssal, med kompletterande rum för förberedelse och uppdukning.

PROJEKTET har involverat flera parter. En av nyckelfigurerna har varit Niklas Kruse, huvudansvarig arkitekt från Kruse Arkitektkontor.

– Ombyggnationen har varit en utmaning i flera avseenden, berättar Niklas Kruse. Som vid all medicinsk byggnation finns bland annat höga hygienkrav att förhålla sig till.

Hygienkraven innebär att ytor och inredning ska ha egenskaper som gör dem lätta att hålla rena. Byggandet ska dessutom säkerställa tätheten mellan olika utrymmen, för att förhindra att bakterier sprids via luften.

Täthetskraven påverkar materialval och ventilation men också fönster- och dörrlösningar. Vad gäller dörrar föll valet tidigt på hermetiska skjutdörrar från Thermod.

– Ett genomgående krav från beställaren har varit att skapa lösningar som spar på utrymmet, berättar Niklas Kruse. Även skjutdörrar tar givetvis plats, men med hjälp av duktiga byggare och en väl fungerande samverkan med Thermod har vi fått allt att fungera.

MED FUNKTIONALITETEN PÅ PLATS söktes också en tilltalande och luftig arkitektur.

– Det vi velat åstadkomma är en stilfull och öppen miljö som samtidigt ger patienterna en känsla av avskildhet, säger Niklas Kruse.

Glasade skjutdörrar med aluminiumkarm ger ett modernt och elegant intryck och släpper in mycket ljus.
Partiellt frostade glas i sänghöjd ger samtidigt det insynskydd patienterna eftersöker.

LIKA NÖJD med slutresultatet är Spine Centers VD Åke Blixt.

– Operationsmiljöer är speciella, då vi alltid måste säkerställa att infektionsrisken minimeras, konstaterar Åke Blixt. In- och utpassager är extra känsliga. Hermetiskt täta skjutdörrar förhindrar bakteriespridning via luften. Dörrautomatik med fotöppnare gör samtidigt att vi smidigt kan förflytta patienten in och ut ur operationssalen utan onödig beröring med exempelvis karmar och handtag.

Ombyggnationen påbörjades vid slutet av 2017 och slutfördes sensommaren 2018.

Bilden:
Hermetiska skjutdörrar SDH-H44.
Bild: Thermod