Nyheter

Bättre förutsättningar för elpriset inför vintern

Hittills har vi haft en kall höst i så gott som hela Norden vilket också lett till stundtals höga elpriser. Nu är vädret mildare, vilket håller nere elanvändningen och dämpar elpriset. Enligt elbolaget Bixias prognos närmar vi oss vintern med bättre förutsättningar än förra året, vilket har en dämpande effekt på elpriset delar av vintern.

Den här veckan bedömer Bixia att snittpriset på el hamnar på cirka 46 öre per kWh, vilket är ett par öre lägre än förra veckan. Och under nästa vecka kommer priset sjunka ytterligare, enligt elbolagets prognos.

– I nästa vecka växer högtrycket i öster sig starkare samtidigt som lågtryck trycker på i sydväst. Det ger sammantaget mildare och torrare väder över Skandinavien. I takt med att vädret de senaste veckorna varit torrare än normalt har mängden vatten i magasinen minskat, men trots en försämring har vi ett betydligt bättre läge inför vintern jämfört med ett år sedan, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia.

Förutsättningarna är bättre gällande elproduktionen fram till slutet av december då Ringhals 2 avvecklas. Reaktorn har redan påbörjat sin coast-down och går nu på cirka 50 procent. Efter det ökar risken för höga pristoppar under vintern. Detta under riktigt kyliga situationer, vilka ofta uppstår i samband med mäktiga högtryck vintertid. Då är det också ofta låg vindkraftsproduktion.

– Vi har ett betydligt bättre läge nu än vi hade förra året vid samma tid. Förra årets extremt torra sommar gjorde att mängden vatten i de nordiska magasinen var mycket låg. I år är nivåerna i magasinen mer normala och sannolikheten för höga vinterpriser är därför inte lika hög i år. I slutet av december utmanas systemet dock mer då Ringhals 2 avvecklas. Detta minskar elproduktionen, vilket kan märkas vid mycket kalla perioder då vindkraftsproduktionen är låg, förklarar Matina Rosenberg.

Bilden:
Matina Rosenberg, ny hållbarhetsansvarig på Bixia.
Bild: Bixia