Nyheter

Karlshamnsverket får förnyat förtroende för effektreserven fram till 2025

Karlshamnsverket får förnyat förtroende för effektreserven. Det står klart sedan systemoperatören Svenska kraftnät förlängt avtalet för effektreserven perioden 2021-2025. Uniper och Karlshamnsverket fortsätter därmed att bidra till stabiliteten i det svenska elsystemet.

Effektreserven är en resurs som Svenska kraftnät har i beredskap i händelse av att det skulle uppstå elbrist i Sverige. Framför allt under kalla vinterdagar då risken ökar för att svenska elkunder förbrukar mer el än vad svenska elproduktionsanläggningar klarar att leverera, samtidigt som import av el inte räcker till.

– Vi är givetvis mycket glada över att Svenska Kraftnät förlängt det befintliga avtalet som innebär att Karlshamnsverket får fortsatt förtroende. Anläggningen är i topptrim och redo att gå in i den kommande beredskapsperioden som inleds nu den 16 november, säger kraftverkschefen Henrik Svensson.

Karlshamnsverket är ett oljeeldat topp- och reservkraftverk med en total effekt på cirka 660 megawatt. För den kommande vintern har Svenska kraftnät handlat upp 562 megawatt, vilket motsvarar hela produktionsdelen i effektreserven på totalt 750 megawatt.

När den normala produktionen störs eller när det behövs ovanligt mycket el kan Karlshamnsverket gå från beredskap till produktion på endast två timmar. Anläggningen bidrar därmed till att skapa stabilitet och trygghet i det svenska elsystemet.

Mycket stora investeringar har gjorts för att reducera utsläppen från kraftverket. På block 2 och 3 har det installerats katalysator för kväveoxidavskiljning. På block 3 finns dessutom elfilter och en avsvavlingsanläggning, där reningsgraden är över 98 procent.

– Karlshamnsverket ger mycket små klimat- och miljöavtryck. Dels körs anläggningen så sällan, högst några timmar per år. Dels är anläggningen utrustad med modern miljöteknik, bland annat svavelrening, säger Henrik Svensson.

Bilden:
Karlshamnsverket.
Bild: Uniper