Nyheter

ABB Research Award 2019 tilldelas projekt för batterifria sensorer

Ett forskningsanslag på 300 000 dollar tilldelas Ambuj Varshney för hans forskning om mer hållbara nätverksbaserade inbyggda system (NES) och förenklad datainsamling inom industrin.

ABB har delat ut det andra ABB Research Award till Hubertus von Grünbergs ära till Ambuj Varshney för hans forskning kring kommunikationssystem med lång räckvidd (LoRea) och ultralåg effekt för batterifria sensorer som hämtar små mängder energi från den omgivande miljön. Varshneys forskning, som kommer tilldelas ett forskningsanslag på 300 000 dollar över tre år, har potential att bana vägen för ett brett införande av batterifria hållbara NES.

Den 33-åriga forskaren, som tog sin doktorsgrad i datorteknik i maj 2018 vid Uppsala universitet, belönades vid en ceremoni i Dättwil i Schweiz. Han utsågs bland över 60 sökande från ledande lärosäten runt om i världen.

Det sker en snabb tillväxt inom NES-tillämpningar. Då antalet enheter som är kopplade till varandra uppskattas växa till 50 miljarder 2020 kommer en av de viktigaste forskningsutmaningarna vara att upprätthålla den storskaliga driftsättningen. Enligt juryn kan Varshneys forskning stötta NES på ett hållbart sätt under långa perioder utan att på ett negativt sätt påverka den fysiska miljön eller radiomiljön.

– Ambuj Varshney är en värdig mottagare av denna utmärkelse eftersom hans innovativa strategi dramatiskt kan öka vår förmåga att samla in, överföra och i slutändan analysera data på ett miljömässigt hållbart sätt och på så vis hjälpa till att bana väg för autonoma industrier, sa Peter Voser, ordförande och koncernchef för ABB, under utmärkelseceremonin.

– Den här utmärkelsen hjälper mig att ta ett stort steg mot visionen av ett hållbart NES som kan ge betydande påverkan inom flera olika tillämpningsområden, till exempel framtidens fabriker, sa Varshney. Utmärkelsen gör det möjligt för mig att utnyttja mer än hundra års kunnande på ABB i att utveckla innovativa teknologier för att gå vidare inom den spännande inriktningen backscatter-kommunikation.

ABB Research Award, som delas ut vart tredje år, belönar den bästa doktorsavhandlingen som leder till ett utomordentligt forskningsförslag inom områdena el, mekanik eller programvaruteknik, elektronik, robotteknik, artificiell intelligens, processautomatisering och tillhörande tekniska discipliner, som kan tillämpas inom energibolag, industrier samt transport och infrastruktur.

Nästa ABB Research Award delas ut 2022.

Bilden:
Hubertus von Grünberg (före detta ordförande på ABB), Ambuj Varshney (vinnare av utmärkelsen), Peter Voser (ordförande och koncernchef på ABB).
Bild: ABB