Nyheter

Vindkraftverken i Vänern får franska ägare

Vindpark Vänern säljer sina fem verk till det franska bolaget Innovent för drygt 25 miljoner kronor. Ägarna, Karlstads och Hammarö kommuner fattade beslut om att påbörja arbetet med en försäljning redan 2015 och äntligen är en affär i hamn.

– Sett till förutsättningarna är vi nöjda med affären, säger Erik Kornfeld, vd i Vindpark Vänern Kraft AB.

Totalt har Vindpark Vänern producerat drygt 325 GWh (vilket är det samma som 325 miljoner kWh) förnybar el sedan hösten 2009 då de första verken togs i drift.

– Vindparken har bidragit till att fossilproducerad el på kontinenten ersatts med förnybar el vilket inneburit minskade utsläpp med 250 000 ton koldioxid enligt vårt sätt att räkna. Det motsvarar utsläppen från biltrafiken i Karlstad under två års tid, säger Erik Kornfeld, vd på Vindpark Vänern Kraft AB.

Ekonomiskt gick Vindpark Vänern med överskott under åren 2009-2011. 2012 försämrades lönsamheten efter att priset på el och elcertifikat sjönk kraftigt samtidigt som flera verk drabbades av driftstörningar. Under åren 2012-2016 har ägarkommunerna Karlstad och Hammarö skjutit till närmare 260 miljoner kronor i vindkraftsbolaget. Medel som i praktiken betalat de lån som vindparken finansierats med. Vad satsningen kommer att ha kostat vet vi först när alla bokslut är klara men det rör sig om cirka 250 miljoner kronor.

– Karlstad har gjort flera framgångsrika investeringar i kraftproduktion de senaste 100 åren. Den här satsningen har tyvärr inte lyckats, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande i Karlstad.

Under torsdagen blev det klart att Vindpark Vänerns fem verk säljs till det franska bolaget Innovent för 2,5 miljoner euro.

– Innovent är ett stabilt bolag som är specialister på förnybar energi. Vi känner oss trygga med att de kommer att driva parken vidare på ett bra sätt. I överenskommelsen har vi även säkerställt att det franska moderbolaget garanterar det svenska dotterbolagets framtida skyldigheter. Det är dotterbolaget som ska äga parken, säger Erik Kornfeld.

Överenskommelsen är villkorad med att politikerna i Karlstad och Hammarö godkänner affären.

– Vindparksbolaget har gjort ett bra jobb med att hitta en stabil köpare och vi är glada att ett avtal nu finns på plats och en försäljning gått i lås, säger Bosse Henriksson (M), kommunstyrelsens ordförande i Hammarö kommun.

Bild av Steppinstars från Pixabay