Nyheter

NSK fortsätter kampen mot piratkopior med ny app

I samarbete med WBA (World Bearing Association) har NSK utvecklat en ny app för att bekämpa verksamheten med piratkopierade lager. Under de senaste åren har företaget arbetat nära WBA, JBIA (Japan Bearing Industry Association) och myndigheter runt om i världen för att lagföra piratkopierare och få bort falska lager från marknaden.

Med en historia som går tillbaka över 100 år har NSK idag ett globalt erkännande när det gäller högkvalitativa och pålitliga lager som används i en mängd olika industrier, inklusive fordon. Därför har NSK blivit en måltavla för förfalskare.

Samvetslösa aktörer som tjänar pengar på lagerkopior sätter inte bara sina egna företag i riskzonen – genom inköp och försäljning av undermåliga lager – utan de lurar även aningslösa slutanvändare som tror att de får äkta lager till ett bra pris. Dessutom har förfalskade lager potentialen att haverera i förtid, ibland med katastrofala följder, vilket innebär en inneboende säkerhetsrisk.

Med tanke på dessa problem satsar NSK brett för att bekämpa piratkopierade lager, varav den senaste åtgärden inkluderar appen »NSK Verify». NSK Verify låter kunder utvärdera lagrens äkthet genom att skanna en speciell 2D-streckkod som finns på förpackningen.

Nästa steg i NSK:s satsningar på att eliminera falska lager är företagets samarbete med andra stora lageraktörer för att utveckla en ny app »WBA Bearing Authenticator: WBACheck». Denna senaste app kan avgöra WBA-medlemsföretagens lageräkthet genom att även den skanna en 2D-streckkod.

Detta gör det enkelt för kunder som förvärvar lager från flera företag att säkerställa produktens äkthet. Dessutom, om ett oregistrerat lager upptäcks, kommer appen automatiskt att meddela NSK.

Den nya WBACheck-appen är tillgänglig att ladda ner från den officiella WBA-webbplatsen på www.stopfakebearings.com.

Verksamheten med att gripa förfalskare är en tids- och kostnadskrävande uppgift. NSK fortsätter dock oförtrutet jakten på dessa bedrägliga handlare av piratkopierade lager för att säkerställa att användare över hela världen kan fortsätta köpa och använda NSK-produkter utan risk.

Bilden:
Genom att använda NSK Verify-appen, där man skannar en 2D-streckkod med en smartphone, avslöjas lagrets äkthet.
Bild: NSK