Nyheter

Alfa Laval öppnar nytt globalt innovations- och testcenter utanför Köpenhamn

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – öppnar ett innovations- och testcenter för dekantrar i Søborg, nordväst om Köpenhamn, Danmark, för att stärka företagets globala ställning inom livsmedel och vatten, två viktiga tillväxtområden för företaget.

Syftet med det nya innovations- och testccentret är att utveckla, testa och optimera nästa generation dekantrar, samt att vara ett globalt kunskapscenter för livsmedels- och vattenapplikationer. Centret är placerat vid Alfa Lavals anläggning i Søborg och utgör i första steget 2000 kvadratmeter.

– Idag står våra kunder inför skilda utmaningar; en del efterfrågar industriella processer som maximerar avkastningen och samtidigt minimerar användningen av naturresurser. Andra söker sätt att förädla biprodukter eller restavfall till säljbara produkter,säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen. Genom att samla våra produkt- och applikationsexperter för livsmedel och vatten på ett och samma ställe i Danmark stärker vi vår kapacitet att utveckla hållbara lösningar som möter våra kunders nuvarande och framtida behov.

Förutom att utveckla högkvalitativa, effektiva och hållbara lösningar kommer innovations- och testccentret att fokusera på digitala lösningar för dekantrar och använda insamlade data för framtida FoU-arbete.

Som tidigare meddelats i ett pressmeddelande (den 9 maj 2017) beslutade Alfa Laval att omvandla den tidigare dekanterfabriken i Søborg till ett globalt kompetenscenter för livsmedels- och vattenapplikationer. Den 13 november 2019 invigs centret av Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval.

Bild av ar130405 från Pixabay