Nyheter

Nu öppnar DuPont Safety and Sustainability Awards 2020 för anmälningar

Den 14:e upplaga av den globala tävlingen fokuserar på att lyfta fram företag som utmärkt sig inom förbättring av arbetsplatsers säkerhet, hållbarhet och verksamhetsoptimering.

DuPont Sustainable Solutions (DSS) öppnar nu för anmälningar av bidrag till 2020 års upplaga av
tävlingen DuPont Safety and Sustainability Awards. Från och med 7 november kan industriföretag och
organisationer skicka in sina projekt till juryn.

– Under det senaste årtiondet har DuPont Safety and Sustainability Awards blivit erkänt av
industriföretag som en tävling som sätter tonen inom säkerhet, hållbarhet och verksamhetsoptimering.
Vad som är än viktigare är att tävlingen har bidragit till att lyfta initiativ som syftar till att rädda liv,
optimera verksamheter och skydda miljön, säger Davide Vassallo, vd på DuPont Sustainable
Solutions.

Den inledande registreringsfasen löper fram till 31 januari 2020. Kompletta bidrag med en detaljerad
summering av ett projekt måste vara juryn tillhanda senast 31 mars 2020. Tävlingen är öppen för
företag och organisationer i alla storlekar.

Den internationella expertjuryn välkomnar bidrag från hela världen inom någon av de tre
priskategorierna: Safety Innovation (Säkerhetsinnovation), Sustainability (Hållbarhet) and Operations
Improvement (Verksamhetsoptimering). Projekten kommer att bedömas på uppnådda resultat, men
även kriterier som innovation, ”stakeholder”-engagemang, ledningens bidrag samt kulturell
transformation.

– Det är vår erfarenhet att historierna bakom priserna är mycket inspirerande för andra företag,
oavsett bransch. De underliggande framgångsfaktorerna som leder till imponerande förbättringar är
ofta oberoende av bransch och synliggör inte sällan inspirerande och synligt ledarskap och verklig
omsorg för kritiska intressenter så som anställda, kunder och samhället i stort. Engagemang på alla
nivåer i organisationen – äkta problemlösning och blod, svett och tårar, säger juryordförande Mieke
Jacobs, författare, strategisk rådgivare och coach.

– Vi har sett att en ansökan till tävlingen, oavsett om du vinner eller ej, ses som ett stort erkännande
för varje enskild medarbetare som gjort projektet till en succé – för varje enskild handling och varje
stund av mod längs resan. Detta främjar en kultur av ständigt växande inlärning och förbättring och
uppmärksammar allt arbete som ligger bakom de slutliga resultaten, fortsätter Mieke Jacobs.

Sedan lanseringen 2002 har DuPont Safety and Sustainability Awards attraherat ett ständigt växande
antal av imponerande bidrag. Bland vinnarna återfinns ledande globala företag så som Reliance
Industries Ltd., Arcelor Mittal, Deutsche Post, Danone, Anglo American och Firmenich. Både de
regionala och globala vinnarna av säkerhets- och hållbarhetspriset tillkännages och firas i oktober
2020.

För mer information och anmälan, vänligen besök: https://www.consultdss.com/dssa-awards

Om DuPont Sustainable Solutions:
DuPont Sustainable Solutions (DSS), är en ledande leverantör av konsulttjänster som hjälper
organisationer att skydda sina anställda och sina tillgångar, öka effektiviteten, påskynda innovation
och höja personalens kunskapsnivå. Genom att använda sitt DuPont-arv, djupa expertis inom industrioch
affärsprocesser samt mångsidiga team av expertkonsulter, hjälper DSS kunder att utveckla
verksamhetsstyrningen till en konkurrensfördel. Ytterligare information finns på www.consultdss.com.

Bild: DSS