Nyheter

Hustillverkaren LB-Hus expanderar

En av Sveriges största hustillverkare, LB-Hus, genomför en rad investeringar i sin produktionskapacitet. Med en kapsåg från tyska Hundegger och en hanteringsmodul från svenska Almab har tillverkningen blivit effektivare än någonsin.

LB-Hus grundades 1957 och har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges största hustillverkare. Företaget har hela tiden drivits av en vision att det ska vara lätt att bygga hus. LB-hus bygger nyckelfärdiga hus och var en av pionjärerna inom totalentreprenad. Sedan dess har man levererat mer än 43 000 hem. Idag är kapaciteten 800 hus per år.

För 1,5 år sedan installerade LB-HUS en automatisk Speed Cut-anläggning. Den består av två delar som tillsammans verkar för en mer effektiv hantering av virket.

Den ena delen är en modern kapsåg från tyska Hundegger. De är världsledande på CNC-styrda prefabriceringsmaskiner. Den andra delen i anläggningen är en hanteringsmodul från svenska Almab från Storvik. Det är med hjälp av denna modul som virket matas in och ut ur maskinen.

Speed Cut-maskinen har två transportsystem som arbetar oberoende av varandra. Detta gör hanteringen snabb och precis. Bearbetningstiderna blir extremt korta och kräver ingen omkörning eller återställning. Dessutom är det möjligt att tillverka ett stort antal olika produkter ur ett och samma långa trästycke.

– Till vår hjälp att hantera virket till och från Hundegger-maskinen valde vi att samarbeta med det svenska företaget Almab. Med de genomtänkta lösningarna, de unika kombinationerna och de tillförlitliga systemen som Almab kunde leverera har vi tillsammans med Hundegger ökat vår produktionskapacitet, kvalitet och lönsamhet, säger försäljningschef Mikael Lindhe.

LB-Hus har också investerat i ett nytt affärssystem som gör det lättare att hålla koll på pågående projekt. Här kan man se hur produktionen ligger till, vilka beställningar som ligger i kö och vad som redan tillverkats. De ekonomiska aspekterna, inklusive kostnader och lagersaldon hanteras också på ett smidigt sätt genom samma system.

Näst på tur i LB-Hus investeringssatsning är ett nytt CAD-program som kommer att ge konstruktionsavdelningen extra muskler att förbereda nya projekt. Säljavdelningen får ett nytt CRM-system för att lättare kunna driva på säljprocessen.

Omsättningen ökar

LB-Hus har mer än fördubblat sina marknadsandelar sedan 2015. Bakom succén står företaget Svensk Husproduktion AB som även tillverkar grupphus och prefabricerade byggsatser till bostadsutvecklare.

De senaste åren har omsättningstillväxten varit över 35 procent per år. Förra året (2018) var företagets totala omsättning 509 miljoner kronor. Samtidigt ökar vinstmarginalen ständigt. Från 2015 har den ökat från 1,23 till 6,83 procent.

Investeringarna i produktionen har med andra ord redan gett resultat. Ändå finns det utrymme för fortsatta effektiviseringar. Företagets bruttomarginal är över 65 procent, vilket indikerar att vinstmarginalen kan komma att förbättras ytterligare i takt med att de pågående investeringarna uppnår sin fulla potential.

Nöjda kunder

I grund och botten är ändå framgångarna främst resultatet av en lyckosam och uppskattad produkt. För att även i fortsättningen kunna hålla måttet genomför LB-Hus regelbundet NKI-mätningar. NKI står för Nöjd-Kund-Index och gör det möjligt att följa upp hur kundnöjdheten utvecklas över tid.

Bild: LB-Hus