Nyheter

Brister i statens säkerhetsarbete vid kärnteknisk verksamhet

Detta slås fast i Riksrevisionens nya granskningsrapport. Där har man bland annat granskat hur MSB (Myndigheten för Samhällsskydd) samt SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) arbetar med sin tillsyn av kärnkraftverken i Sverige, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– Dels har vi sett brister i tillsyn som bedrivs av MSB och SSM för att kunna hantera de här typen av olyckor. Om man ska sammanfatta det i tre delar handlar det om tillsyn, förberedelse för sanering och utvecklingsarbete som ska ske mellan de här myndigheterna som vi har granskat, säger Sascha Sohlman, projektledare för Riksrevisionens granskning till Sveriges Radio Ekot.

Idag sker tillsynen av informations- och personalsäkerheten alltför sällan och det saknas även en nationell strategi för hur en sanering vid en eventuell kärnkraftsolycka skulle fungera.

– Det här var något vi identifierade redan 2007. Det kvarstår en del arbete, det finns ingen nationell strategi, det övas heller inte tillräckligt,  fortsätter Sascha Sohlman.

Även samarbetet mellan berörda myndigheter måste förbättras.

– Dels handlar det om att de inte är överens om prioritering i arbetet och länsstyrelserna som behöver stöd av båda myndigheterna uppger också att de får olika besked, avslutar Sascha Sohlman.

Bild av Markus Distelrath från Pixabay