Nyheter

Fortum släpper rapport: Från nationell till nordisk nätplanering

Trots en gemensam nordisk elmarknad planeras och byggs den underliggande elnätsinfrastrukturen i huvudsak utifrån nationella prioriteringar. En gemensam planering och prioritering skulle innebära att de nordiska länderna snabbare och till en lägre kostnad kan nå klimatmålen.

Det visar en ny rapport från Fortum som presenterades i Stockholm under onsdagen.

-Som ett nordiskt energibolag ser vi vilka stora fördelar den gemensamma nordiska elmarknaden har för våra samhällen. Det finns dock fortfarande många möjligheter och därmed fördelar med att harmonisera de nordiska elnäten, både verksamhetsmässigt och planeringsmässigt. De nordiska stamnätsoperatörerna och politiken behöver ta tillvara på dessa möjligheter till ökat samarbete inom norden, det säger Simon-Erik-Ollus, chef för Fortums Trading and Asset Optimisation.

I rapporten framgår det att även i uttalat gemensamma projekt som ska bygga på en gemensam nordisk bedömning av nyttan så tar nationella intressen över. Det finns stora skillnader mellan förhållningssättet till hur flaskhalsar i överföringskapaciteten hanteras. Metoderna som stamnätsoperatörerna använder för att hålla balansen i elnätet är inte heller harmoniserade.

Avsaknaden av ett gemensamt systematiskt sätt att presentera information om marknaden är också ett problem då det försvårar för både konsumenter och producenter att agera effektivt när efterfrågan är större än tillgången, då det blir svårare att sätta ett pris på den flexibilitet som behövs. Flexibilitet kan bestå av såväl annan produktion som energilagring eller minskad/flyttad användning.

En gemensam nordisk nätplanering betyder att det skulle bli både enklare och billigare att uppnå målet om klimatneutralitet jämfört med dagens situation.

Bild: Fortum