Nyheter

Copperstone rekryterar Projektansvarig för Viscaria

Bergsingenjör Ian Holman rekryteras för att som konsult ansvara för Viscarias projektutveckling. Vidare har geolog Diane Feve anställts till Viscariakontoret i Kiruna.

– Vår rekrytering av Projektansvarig är en mycket viktig milstolpe mot ett återöppnande av Viscariagruvan. Ian Holman har all den relevanta erfarenhet som Copperstone och Viscaria behöver för att initiera jämförbarhetsstudier och formalisera Miljötillståndsansökan. Initialt fokus kommer att vara på skapandet av en exekutionsplan för Scoping Study, med en uppdaterad tidsplan och prioritering för de diverse delmomenten, kommenterar VD Michael Mattsson.

Huvudansvar avseende Markanvändningsfrågor och Tillståndsfrågor kommer att kvarstå hos VD och styrelse. Ian Holman kommer att rapportera till VD och inom särskilda tekniska områden till den tekniska kommittén, såsom definierad av Copperstones styrelse.

– Vi passar även på att välkomna Diane Feve som är en fransk geolog för tillfället boendes i Kiruna. Diane kommer att såsom junior geolog och arbeta nära, och rapportera till, projektgeolog Maurice Zongo.

Om Ian Holman:

Ian Holman har mer än 40-års erfarenhet från den globala gruvindustrin. Specialiserad inom gruvingenjörsteknik och Projektledning. Nu närmast har Holman avslutat en teknisk rådgivning för Världsbanken (World Bank) i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) för en guldverksamhet, inom vilket Regeringen I DRK har ett finansiellt intresse. Holman var Projektledare för Design- och Konstruktion avseende Pre-Feasibility för en Rio Tinto verksamhet i Serbien. Härutöver har Holman erfarenhet från gruvindustrin i bl a Australien, Frankrike, Uzbekistan, Zambia, Sydafrika, Ghana och Botswana.