Nyheter

Nytt projekt ska ge effektivare implementering av nya stål

För att öka prestanda och livslängd på metalliska komponenter inom till exempel fordon- och gruvindustrin krävs att företag kan gå över till mer avancerade och högpresterande stål än vad som traditionellt används idag. Nya stål måste effektivt kunna implementeras i dagens produktionsprocesser för att möjliggöra flexibla materialval för hög komponentprestanda.

FLIMPS, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska utveckla och förbättra användning av nya stål i lågtrycksprocesserna lågtrycksuppkolning (LPC) och plasmanitrering (PN), som båda är relativt nya värmebehandlingsprocesser.

Effektiv implementering av nya stål kräver utveckling av digitala verktyg för processberedning av värmebehandling. Verktygen behöver ta hänsyn till stålets kemiska sammansättning, processdata och önskade egenskaper för slutprodukten.

– Målsättningen är att minska implementeringstid, processtid, kassationer och att öka utvecklingstakten genom att underlätta införandet av nya stålsorter och därmed möjliggöra slutkomponenter med avsevärt högre prestanda än dagens produkter, säger Eva Troell, senior forskare värmebehandling på RISE IVF samt projektledare för FLIMPS.

FLIMPS har en total budget på cirka 7,5 miljoner kronor varav 3,75 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Läs mer om FLIMPS på www.metalliskamaterial.se

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu över 44 miljoner kronor i nya projekt i utlysningen ”Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv”. Nu är det sex nya projekt som beviljats stöd ifrån den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med utlysningen är att hitta forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att förbättra prestandan hos slutprodukter i metall­industrins värdekedjor i enlighet med krav/behov från slutanvändare.

Utlysningen är den trettonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Bild: PIRO4D