Nyheter

3 miljoner kronor till nytt forskningsprojekt inom aluminium

Vid gjutning av aluminiumprodukter är en av de viktigaste orsakerna till begränsade mekaniska egenskaper gjutdefekter som till exempel porer, oxidfilmer och inneslutningar. I värdekedjan mellan råvara till maskinbearbetad komponent så skapas defekterna till största del vid beredning av smält metall inför gjutning och har ofta den enskilt största förbättringspotentialen i kedjan.

Nu startar projektet IMPACT, inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. IMPACT avser att öka kunskapsbasen runt defektgenerering i smält aluminium, och att ta fram metoder för att begränsa uppkomsten och skadan av defekterna i smälthanteringen.

I projektet så kommer värdekedjan från skrot till färdig komponent att undersökas. Speciell uppmärksamhet kommer att riktas på smältprocessen och i synnerhet på typ av råvara, rening och transport av smält metall samt ugnsutformning.

– Projektet kommer att generera, dels vetenskapliga publikationer, dels en guide till gjuterier, leverantörsföretag och gjutgodsanvändare där en förbättrad smälthanteringen beskrivs med ambitionen att skapa hållbara gjutna produkter och en högre konkurrenskraft för tillverkande företag, säger Mohammadreza Zamani, forskare vid Jönköping University samt projektkoordinator för IMPACT.

IMPACT har en total budget på 6,5 miljoner kronor varav 3,2 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Läs mer om IMPACT på www.metalliskamaterial.se

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu över 44 miljoner kronor i nya projekt i utlysningen ”Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv”. Nu är det sex nya projekt som beviljats stöd ifrån den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med utlysningen är att hitta forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att förbättra prestandan hos slutprodukter i metall­industrins värdekedjor i enlighet med krav/behov från slutanvändare.

Utlysningen är den trettonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.