Nyheter

Nytt projekt ska utveckla nya varmformningsverktyg

FAMTool, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska utveckla nya funktionaliserade varmformningsverktyg, producerade med hjälp av additiv tillverkning.

Utvecklingen om additiv tillverkning har öppnat upp många nya möjligheter att producera komponenter med egenskaper som är svåra, eller omöjliga, att erhålla med konventionella tillverkningsmetoder. Genom att dra nytta av möjligheterna med additiv tillverkning av varmformningsverktyg kan nya verktygskoncept förverkligas.

Projektet har som mål att utveckla additiv tillverkade varmformningsverktyg med så kallade funktionaliserade ytor, det vill säga ytor som har andra egenskaper gällande kemisksammansättning, mekaniska egenskaper med mera, jämfört med grundmaterialet i verktyget (verktygsstålet).

FAMTools parter täcker in en hel värdekedja från råmaterial, via verktygstillverkning, till slutanvändare/processägare som kompletteras med akademisk forskning.

– Projektet kommer att bidra till att utveckla industriella tillämpningar för additiv tillverkning av varmformningsverktyg. Jag ser också framför mig en viktig kunskapsöverföring till intressenter inom industrin gällande utformning och optimering av varmformningsverktyg tillverkade genom additiv tillverkning med optimerade mekaniska och tribologiska egenskaper samt metodik för ytpreparering och modifiering av verktygsmaterial. Jag ser fram emot ett nära samarbete med två stora partners (Uddeholm och Gestamp) och genom detta kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom det mycket spännande och expansiva området additiv tillverkning, säger Jens Hardell, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet och projektledare för FAMTool.

FAMTool har en total budget på 6 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Läs mer om FAMTool på www.metalliskamaterial.se

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu över 44 miljoner kronor i nya projekt i utlysningen ”Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv”. Nu är det sex nya projekt som beviljats stöd ifrån den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med utlysningen är att hitta forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att förbättra prestandan hos slutprodukter i metall­industrins värdekedjor i enlighet med krav/behov från slutanvändare.

Utlysningen är den trettonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.