Nyheter

Nytt forskningsprojekt arbetar med höghållfasta stål i bilindustrin

Bilindustrins högsta prioritet är att reducera utsläpp av koldioxid och viktminskning en viktig del i jakten på minskade utsläpp. Användningen av de allra högsta hållfastheterna inom stål på grund av risken för väteförsprödning.

Detta är bland annat en anledning till branschens tveksamhet inför de nya typerna av stål, de så kallade tredje generationens stål. Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material inleds nu forskningsprojektet HyTrans, vars mål är att utreda hur allvarlig denna risk är och att identifiera motåtgärder för att kunna utnyttja stålens egenskaper vid tillämpningar i bilindustrin.

Det huvudsakliga syftet med projekt HyTrans är att möjliggöra en säker användning av avancerade höghållfasta stål i bilindustrin, med avseende på väteförsprödning. Detta kommer att ske i form av riktlinjer för att undvika väteförsprödning i stål i fordon med förslag på hur man undviker risker på grund av miljö, material, deformationsnivåer och steg i tillverkningsprocesserna.

– Målet med HyTrans är att utreda hur allvarlig risken för väteförsprödning är samt identifiera motåtgärder för att kunna utnyttja stålens egenskaper vid tillämpningar i bilindustrin. Framförallt för ultra höghållfasta stål och tredje generationens stål. Det viktiga är att kunna föreslå förändringar i de olika stegen av värdekedjan så som ståltyp, korrosionsskydd, formningsprocesser och användningsmiljöer. Detta för att få en säker användning av höghållfasta stål i bilindustrin, säger Jenny Fritz, produktutvecklare på SSAB samt projektkoordinator för HyTrans.

HyTrans har en total budget på cirka 6 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Läs mer om HyTrans på www.metalliskamaterial.se

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu över 44 miljoner kronor i nya projekt i utlysningen ”Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv”. Nu är det sex nya projekt som beviljats stöd ifrån den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med utlysningen är att hitta forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att förbättra prestandan hos slutprodukter i metall­industrins värdekedjor i enlighet med krav/behov från slutanvändare.

Utlysningen är den trettonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Bild: Pixabay