Nyheter

St1 har valt ÅF Pöyry som partner i investeringsprojekt för förnybar bränsleproduktion i Göteborg

St1 har valt ÅF Pöyry som ingenjörspartner för ett nytt investeringsprojekt gällande en ny produktionsenhet för förnybar bränsleproduktion. Den nya anläggningen kommer att byggas i Göteborg och är den enskilda största investeringen i St1: s historia. Investeringen beräknas till cirka 1,5 miljarder.

ÅF Pöyrys tjänster inkluderar alla tekniska discipliner, upphandling och schemaläggningstjänster. Projektet består av nya enheter, renovering av befintliga enheter och nya lagringsanläggningar.

Energiföretaget St1:s vision är att vara den ledande tillverkaren och säljaren av CO₂-medveten energi. För att uppnå denna vision strävar företaget efter att utveckla och kommersialisera funktionella och miljömässigt hållbara lösningar för att ersätta fossil energi med förnybar energi. St1-raffinaderiet i Göteborg, som är en av de mest energieffektiva i världen, spelar en nyckelroll för att förverkliga denna vision och uppfylla långsiktig avancerad förnybar bränslestrategi.

St1 har beslutat att bygga en vätgasproduktionsenhet med målet att producera förnybar diesel på raffinaderiet. Den nya anläggningen kommer att ha kapacitet att producera 200 000 ton förnybart bränsle per år i form av HVO (hydrerade vegetabiliska oljor), ett förnybart transportbränsle som kan blandas i diesel eller ersätta diesel. Målet för produktionsstart är i början av 2022.

– Vi är stolta över att vara en del av St1:s arbete för att producera mer CO2-medveten energi, säger Mikael Fränckel, affärsområdeschef på ÅF Pöyry. Vi är säkra på att vi som utvald partner kommer att uppfylla St1:s behov genom våra tjänster och tekniska lösningar.

– Målet med vår strategi för förnybara bränslen är att uppfylla de ambitiösa 2030 klimatmålen på våra hemmamarknader i Finland, Sverige och Norge. Ett viktigt område för oss är att minska koldioxidutsläppen avsevärt från transportbränslen från egen produktion, säger Bo-Erik Svensson, VD för St1 Refinery. Vi har valt ÅF Pöyry som ingenjörspartner för att kunna genomföra projektet enligt önskad standard och i tid.

St1:s ambition är att försöka bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser genom deras utvecklingsarbete inom förnybar energi, är helt i linje med ÅF Pöyrys vision och mål.

– Vårt mål är att vara en del av våra kunders framgång genom att skapa hållbara lösningar för framtiden. Vi ser fram emot att samarbeta med St1 i detta projekt och skapa en framtid för nästa generationer tillsammans, säger Jörgen Katz, Affärsenhetschef på ÅF Pöyry.