Nyheter

Så omfattande är årets angrepp av granbarkborre

Under 2018 slogs ett dystert rekord i svenska skogar. Nu har Skogsstyrelsen tillsammans med skogsbruket kartlagt hur omfattande årets angrepp är av skadeinsekten granbarkborre i södra och mellersta landet. Den 7  november klockan 10:00 presenteras resultaten på plats i en angripen skog utanför Stockholm.

Förra året tog skadeinsekten granbarkborre död på uppemot 4 miljoner kubikmeter gran i Sverige efter den varma och torra sommaren. Förlusterna för skogsägarna låg på miljardbelopp och med hänsyn till skadeinsektens förmåga att producera nya generationer, befaras angreppen fortsätta.

– Sedan omfattningen exploderat under förra året har vi tillsammans med skogsbruket jobbat hårt för att begränsa skadorna. Det här är den enskilt viktigaste frågan för skogsbruket just nu och redan innan vi har resultatet från årets inventering så vet vi att det kommer krävas omfattande insatser i flera år framöver, säger Skogsstyrelsens generaldirektör, Herman Sundqvist.

Inventering visar var det är värst

Tillsammans med Henrik Holmberg, skogsskötselutvecklare på Södra Skogsägarna, berättar Herman Sundqvist och Skogsstyrelsens projektledare för satsningen Stoppa borrarna, Kerstin Ström, om resultaten och angreppens omfattning efter årets svärmningar. Är det värre än förra årets rekordår? Var i landet är det värst? Vad kan och ska göras av skogsägare och myndigheter?

För att kunna vara effektiv i åtgärderna mot granbarkborren behövs kunskap om var de finns och i vilken omfattning. Därför har nu Skogsstyrelsen och Södra Skogsägarna gjort inventeringen i södra delarna av landet. Den har kompletterats med en enkät som Skogsstyrelsen har gjort till skogsbolag i Svealand. Underlaget ligger till grund för en uppskattning av hur omfattande skadorna är och var i landet det är som värst.

Bild: David Mark