Nyheter

Nytt projekt ska öka mässingsindustrins tekniska ledarskap

Mässing är traditionellt legerad med bly för att förbättra skärbarhet och gjutning. På grund av hälso- och miljörisker förväntas bly att bli förbjuden inom det närmaste decenniet.

Användning av blyfria legeringar är mycket begränsat på grund av högre materialkostnader, gjut- och skärbarhetsproblem, och det är därför nödvändigt för den svenska mässingsindustrin att utveckla system för blyfrimässing genom hela värdekedjan.

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials nya projekt, OPTIBRASS, kommer att fokusera på senare processer i värdekedjan, från materialproduktion till slutprodukter, vilka har identifierats som stora hinder för en bred användning av blyfri mässing.

Projektet arbetar inte bara att minska blyinnehållet i mässing för att möta eller överträffa nuvarande och framtida regler och krav, utan att även uppnå ökade egenskaper för slutprodukten, och detta med minimal ekonomisk påverkan. Målet för OPTIBRASS är att möjliggöra en framgångsrik övergång till blyfritt material och ge den svenska mässingsindustrin förutsättningar för tillväxt och internationellt tekniskt ledarskap.

– Jag ser fram emot ett spännande samarbete mellan tre forskningsutförare och tio företag från hela värdekedjan inom mässingsindustrin. Tillsammans kommer vi att arbeta mot att nå en framgångsrik övergång till blyfri mässing med produkter med optimala egenskaper till konkurrenskraftigt pris, säger Charlotta Obitz, senior forskare på RISE samt projektledare för OPTIBRASS.

OPTIBRASS har en total budget på 10 miljoner kronor varav 5 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Läs mer om OPTIBRASS på www.metalliskamaterial.se

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu över 44 miljoner kronor i nya projekt i utlysningen ”Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv”. Nu är det sex nya projekt som beviljats stöd ifrån den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med utlysningen är att hitta forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att förbättra prestandan hos slutprodukter i metall­industrins värdekedjor i enlighet med krav/behov från slutanvändare.

Utlysningen är den trettonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Bild: PublicDomainPictures