Nyheter

Konsten att borra utan att borra ner sig

För ingenjörer och tillverkare är borrning en baskunskap som många kommer i kontakt med. Att bemästra detta i grunden och använda rätt komponenter för effektivitet, säkerhet och noggrannhet är dock något som kräver djupare insikt, förklarar Marcus Schneck, VD för norelem.

Borrning är en färdighet som de flesta lär sig i mycket tidig ålder. Ganska ofta är det hemma eller i skolan under träbearbetning och teknikkurser i skolan.

Naturligtvis är det inte svårt att borra ett hål. Den knepiga biten är att göra det snabbt, säkert och med precision, medan man skyddar borrens och verktygets livslängd. Som erfarna konstruktörer och tillverkare vet är dessa färdigheter nyckeln till effektivitet och högre produktivitet, samtidigt som materialskräp, kapitalkostnader och underhållskostnader minskar.

Säkerhet är avgörande. För att säkert borra ett arbetsstycke eller en metalldel måste denna fästas på en stabil arbetsyta innan borrning. Om inte detta görs kan arbetsstycket flyga iväg från borrkronan med stor kraft. Operatörer måste också vara aktsamma med kläder eftersom eventuellt löst tyg snabbt kan fångas av den snurrande borrkronan och dra in operatören mot borren. En snabb återblick genom historien visar att många arbetsplatsolyckor har hänt på grund av vårdslös borrhantering.

För att säkerställa att arbetarna borrar så säkert och effektivt som möjligt finns det flera standardiserade beståndsdelar som bör beaktas.

Borr med buss

Ett viktigt område där många konstruktörer kan minska stillestånd och spara på maskinkostnader är genom att använda standardiserade borrbussningar och fixturer. På så sätt avlägsnar detta behovet av att designa skräddarsydda borrmaskiner och verktygsmaskiner, och dessa fixturer kan passa ett brett spektrum av tillämpningar, även för småskaliga produktionsprocesser.

Borrbussningar från norelem finns i nio olika storlekar och har utvecklats för att förenkla hanteringen. Fäststift sitter på stödplattan på bussningen, vilket möjliggör snabb och enkel positionering av arbetsstycket. Borr och stödplattor kan också bytas snabbt, så fixturen är omedelbart tillgänglig för att bearbeta en annan del.

Borrbussningarna är också utformade med tanke på användaren. Alla norelems bussningar har ett par koner i änden av drevaxeln. Dessa arbetar i motsats till den kraftfulla fastspänningsmekanismen i topp och botten. Som ett resultat kan borrplattan inte falla på användarens händer när den del som ska bearbetas byts. Klämman håller arbetsstycket och borrplattan säkert, även vid vibrationer.

Runt och runt

Ett annat område där borrmaskiner kan hjälpa konstruktörer med hastighet och effektivitet är när tvärgående hål i runda stänger behövs.

Det största problemet med borrning av tvärgående hål i runda stänger är att borrkronan har en tendens att glida åt båda sidor om den perfekta mittpunkten. Processen att hitta mitten av stången kan också vara tidskrävande och arbetskrävande. Denna uppgift kräver mätning, skärning och markering av stängerna för hand, samt skräddarsydda verktyg för önskad hålstorlek. Om hålet inte är i mitt, måste delen skrotas och processen startas om igen.

För att lösa denna utmaning så är våra borrbussningar designade specifikt för cylindriska delar och finns nu tillgängliga från norelem. Dessa fixturer säkerställer att operatören på ett snabbt och enkelt sätt kan borra hål på ett effektivt och exakt sätt. De består av en DIN 6348 borrfixtur och kan levereras med antingen indexborrskivor med 16 vanliga borrbussdiametrar eller med borrbusshållare.

Den cylindriska borrbussningen använder också ett V-block med ett justerbart stopp för att hålla stången på plats. Därför är installationen enkel och kan göras utan tidigare teknisk kunskap.

Dessutom kan alla delar till fixturen beställas och levereras vid ett senare tillfälle. En klämd del kan borras, rimmas och försänkas med hjälp av inpressningsbussningar.

Borra rakt som en pil

En annan utmaning efter problemet med tvärgående hål i runda stänger är utmaningen att borra upprepade hål. Här är problemet att kunna borra så rakt och rätt som möjligt, samtidigt som stabilitet och konsistens bibehålls. För att övervinna detta kan borrbussningar ge standardiserad borrning i maskin- och anläggningskonstruktion.

Genom att använda borrbussningar leds borren direkt in i borrskruvstyckena. Detta innebär att borrpositioner inte behöver mätas eller upprepas flera gånger. Komponenten säkerställer att borren går rakt, och resultaten är konsekvent på grund av den fasta penetrationsvinkeln.

Genom att förenkla och optimera borrprocessen behöver konstruktörer inte oroa sig för materialavfall och det minskar risken för misstag.

Evakuera och skydda
Ett slutligt övervägande när man tittar på sin borrning är hur effektivt man kan evakuera avfallsfliset som produceras under borrningen och samtidigt skydda användarna.

Flexibla, modulära slangar är nu vanligtvis tillgängliga och kan fästas i ett centralt utsugsystem eller industriella dammsugare. När de är anslutna kan de placeras bredvid borrmaskiner för att extrahera flis och spån, vilka annars kan vara skadliga.

Slangarna är utformade för maximal mångsidighet och användare kan förlänga eller förkorta slanglängden efter behov med hjälp av modulära förlängningar, och de kan fritt hänga upp till 100 cm utan behov av stöd. Användare kan också böja och manipulera dem, vilket möjliggör exakt positionering, medan en rad munstycken och tillbehör kan kombineras för effektiv extraktion.

Slangarna kan också hålla personskydd på plats för att hindra användare från att komma åt borren. Återigen hjälper detta till att minimera arbetsolyckor.

Borras till perfektion

Som med alla tekniska tillämpningar är borrning en färdighet som tar tid och övning att finslipa och göra perfekt. Men med det nya kompetensgapet är det uppenbart att det blir svårare att överföra den expertis och kunskap som erfarna tekniker har samlat in. Som ett resultat förloras produktivitet och kritisk säkerhetskunskap.

För detta ändamål, liksom effektiv överföring av kunskap, är det absolut nödvändigt att dagens och morgondagens tekniker har de bästa verktygen och komponenterna som kan hjälpa dem i deras jobb.

norelem har 45 000 komponenter i sin kompletta tekniska referensguide, THE BIG GREEN BOOK, för att hjälpa till med alla tekniska tillämpningar och konstruktioner. För mer information, www.norelem.se

Bild: norelem