Nyheter

Epiroc digitaliserar Pucobres gruvverksamhet i Chile

Epiroc, produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, har tecknat samarbetsavtal med Sociedad Punta del Sobre SA i Chile om att digitalisera bolagets gruvverksamhet för att stärka produktiviteten och säkerheten. 

Epiroc hjälper Sociedad Punta del Cobre, mer känt som Pucobre, med att förstärka sin gruvverksamhet i Atacama-regionen i norra Chile. I samarbetet ingår att definiera nya arbetssätt och nya roller såväl som utveckling av ett integrerat informationshanteringssystem. Epirocs nya 6th Sense Mine Management Solution kombinerar Pucobres befintliga system med t.ex. Mobilaris schemaläggare och andra funktioner för uppgiftshantering och rapportering. Den nya lösningen är redan synlig i Pucobres nyetablerade kontrolltorn.

– Vi är glada över att samarbeta med Pucobre för att modernisera deras gruvverksamhet och göra den säkrare och mer produktiv genom våra digitala lösningar och 6th Sense, säger Helena Hedblom, Epirocs Gruv- och infrastrukturchef. Detta representerar framtiden inom gruvdrift.

– Vi har stora förväntningar på att implementeringen av 6th Sense ska fortsätta förbättra säkerheten och produktiviteten i våra underjordsgruvor, säger Sebastián Ríos, Pucobres VD. Vi har stärkt vår relation med Epiroc eftersom vi båda strävar efter högsta kvalitet inom gruvdrift. Vi litar på Epirocs strategi, dess samarbetsvilja och professionella team, som regelbundet är närvarande i våra gruvor.

Systemet kan anslutas till kundens befintliga maskinpark oavsett märke eller modell. 6th Sense är Epirocs nya sätt att optimera kundernas processer genom automatisering, systemintegration och informationshantering – vilket möjliggör en smart, säker och sömlös verksamhet.

Samarbetet utvidgar partnerskapet mellan bolagen. Pucobres Epiroc-utrustning inkluderar produktionsborriggen Simba, ortdrivningsriggen Boomer, underjordslastaren Scooptram och gruvtrucken Minetruck. Epiroc förser även Pucobre med förbrukningsvaror och service.