Nyheter

Brexit skapar mer osäkerhet på kraftmarknaden

Veckans klargöranden kring Brexit-frågan gav inte de svar marknadsaktörerna hade väntat på.
Marknadsaktörerna har länge väntat på ett slutgiltigt resultat i Brexit-frågan. De har förväntat sig att nya klargöranden skulle få råvarupriserna att gå upp eller ner.

Det här skriver Entelios.

De klargöranden som kom denna vecka innebär bland annat ett senarelagt Brexit och nyval till parlamentet. Men det hela förbigicks i stillhet på kraftmarknaden. Det blev med andra ord ingen ner- eller uppjustering av råvarupriserna till följd av Brexit-klargörandena såsom marknaden hade förväntat sig.

Situationen är oklar

Med en senareläggning av Brexit och ett nyval till parlamentet är Brexit långt ifrån ett avslutat kapitel och det är inte otänkbart att nya klargöranden kring Brexit kan höja eller sänka koldioxidpriset. Ändringar av koldioxidpriset skulle få en direkt inverkan på elpriserna i Europa. Situationen är oklar och marknaden hålls på halster tills vi vet exakt utfall av hur Brexit slutligen kommer att påverka kraftpriserna.

Sidledes över hela linjen

I Norden har resurssituationen inte förändrats mycket den senaste veckan. Detta präglar kraftpriserna. Spotpriset är ungefär detsamma som förra veckan och terminspriserna har inte heller rört sig mycket sedan dess.

Råvarupriserna är också nästan oförändrade sedan förra veckan, något som har bidragit till att kraftpriserna hållit sig stabila den senaste veckan.

Bild: Entelios