Nyheter

Standardisering ska ge säkrare affärer

Nu ska standardisering bidra till säkrare affärer. Svenska institutet för standarder, SIS, leder ett nytt arbete med fokus på att standardisera det inledande skedet i en affär när valet av affärspartner görs.

– Processen för detta behöver i större utsträckning automatiseras. Det behövs ett systematiskt och likartat sätt att samla in och bedöma information på. I dagsläget görs detta ofta manuellt och hanteringen är spretig, säger Hanna Axelsson, projektledare på SIS.

– Nuvarande affärsflöden har redan blivit standardiserade i flera avseenden, till exempel transaktionsmomentet och e-faktura inom offentlig sektor. Det här arbetet inriktas på valet av leverantör och hur det valet kan göras på ett tryggt underlag och på ett sätt som gynnar seriösa aktörer på respektive marknad, säger standardiseringskommitténs ordförande Catherine Borgkvist, Head of Quality & DPO på Inyett som är initiativtagare till arbetet.

Ett stort problem, för såväl privata som offentliga bolag och organisationer är att dessa lägger mycket tid och pengar på att försäkra sig om att den motpart de väljer att anlita eller ingå affärer med kan betraktas som säker. Dessutom tillkommer kostnader för eventuellt efterarbete om de mot förmodan råkat anlita en oseriös motpart.

Förutom att säkerställa att leverantörer och beställare agerar på ett tillförlitligt sätt så är ett mål med standardiseringen också att underlätta för seriösa leverantörer att visa att de lever upp till de krav som näringslivet och samhället ställer på en bra och säker leverantör. Standarden som tas fram ska också vid upphandling ge förutsättningar för att bedöma leverantörer på lika villkor.

Arbetet bedrivs i standardiseringskommittén SIS/TK 618 Säkra affärer. Arbetet riktar sig till såväl offentliga som privata bolag och organisationer. Representanter för dessa är välkomna att delta i arbetet.

Bild: SIS