Nyheter

Svenska pristagare för säker kemikaliehantering

arbetsmiljökonferensen Gilla Jobbet prisades Kemilärarnas Resurscentrum och Atlas Copco nyligen för sitt arbete med farliga ämnen. De är svenska vinnare i tävlingen Good Practice Awards som ingår i EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen”.

Kemilärarnas Resurscentrum (KRC) är ett nationellt resurscentrum som stöder kemilärare i grundskolan och gymnasieskolan. KRC håller årligen 5–10 kurser för kemilärare och skolledare över hela landet om säkrare hantering av farliga ämnen i skolan.

Atlas Copco har också vunnit Good Practice Awards på EU-nivå och kommer att ta emot sitt pris på kampanjens avslutningsceremoni den 12 november av den europeiska arbetsmiljöbyrån, EU-OSHA, i Bilbao.

Bild av SatyaPrem från Pixabay