Nyheter

Per-Olof Wedin förstärker Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum har inlett ett samarbete med Per-Olof Wedin som från och med idag blir medlem i Skogsfond Baltikums Advisory Board.

– Per-Olof Wedin är en av Sveriges mest meriterade företagsledare inom skogsindustrin. Med sina djupa kunskaper och internationella erfarenhet inom området blir han en stor tillgång i arbetet med att utveckla vår verksamhet, säger Skogsfond Baltikums VD Carl Olén.

Per-Olof Wedin var VD för Sveaskog 2012-2019 och var 2015-2019 ordförande i EUSTAFOR (samarbetsorganisationen för det europeiska statsskogsbruket) samt är nu styrelseledamot i LKAB, Inlandsbanan AB, Envigas AB, IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin) och KSLA (Kungliga skogs- och lantbruksakademin). Per-Olof Wedin har tidigare varit VD på Svevia och har innehaft olika chefsroller på Stora Enso och SCA.

– Vi ser ett ökat intresse för skog som tillgångsslag, inte minst ur ett hållbarhets- och klimatperspektiv. Jag ser fram emot att vara med och bidra till att utveckla denna entreprenöriella aktör för skogsinvesteringar i Baltikum, säger Per-Olof Wedin.

Skogsfond Baltikum AB (publ) tillfördes 17,8 MSEK i juni och aktien handlas sedan 28 juni 2019 på NGM Nordic AIF. Ett helägt lettiskt dotterbolag har börjat förvärva skogsfastigheter i Lettland.

Bild av Anette Hallstrøm från Pixabay