Nyheter

Derome förvärvar Emil P i Gislaved

Derome, Sveriges största familjeägda träindustri, köper nu Emil P i Gislaved. Det är Deromes satsning mot både Småland och industrihandeln som nu tar nästa steg.

– Det här är en region med livskraftig industri och vi ser med tillförsikt fram mot att skapa ökad tillväxt i Småland, säger Martin Axelsson, divisionschef Derome Byggvaror & Träteknik. Det här förvärvet ingår i en större satsning i regionen.

För bara ett par månader sedan förvärvade Derome Woody Bygghandel i Anderstorp. I och med förvärvet av Emil P i Gislaved kan Derome erbjuda kunderna ett fullständigt koncept med industrihandel, byggvaror och takstolar.

– Vårt köp av bygghandeln i Anderstorp var startskottet för Deromes satsning i Småland, det här är nästa steg. Vi har redan en bygghandel och är en stor leverantör av takstolar i regionen, samt att vi köper skogsråvara till vårt sågverk i Kinnared här. Köpet av Emil P innebär en tydlig satsning även mot industrikunderna i regionen, säger Martin Axelsson.

Fler arbetstillfällen

Idag arbetar sex personer hos Emil P, Derome kommer att tillföra ytterligare spetskompetens och även förstärka med säljresurser. Sortimentet blir även bredare, sammantaget leder det till fler arbetstillfällen.

– Jag ser väldigt positivt på satsningen tillsammans med Derome, säger Bo Ingvarsson, VD Emil P. Vi får helt nya möjligheter att serva våra kunder, ett komplett erbjudande med spännande IT- och logistiklösningar, som annars inte vore möjligt. Det gör att vi kan fortsätta att utvecklas tillsammans med industrin i vår region. Samtidigt som vi behåller och förstärker vår lokala sortimentmix. Det betyder att vi tar hand om både nya och befintliga kunder.

För snart tre år sedan köpte Derome industrihandeln IMAB och utvecklingen inom industrisegmentet har varit fantastisk för Derome, som har blivit väl mottagna av marknaden

– Kunderna uppskattar vårt erbjudande, vår tillgänglighet med lokal närvaro och service, säger Martin Axelsson. Men jag tror även att de sätter pris på att vi är ett familjeföretag som har förmågan och viljan att göra långsiktiga satsningar. Det skapar stabilitet och trygghet.

Ett vinnande koncept

Derome har offensiva tillväxtplaner inom ett flertal affärsområden, just nu expanderar företagets bygg- och industrihandel stort.

I Skåne sker en förtätning av anläggningar, i Göteborg sker nyetableringar som kompletterar befintliga anläggningar samt att regionlagret i Mölndal utökats.

– Vi har nu flera regioner med ett brett erbjudande och det visar sig vara mycket lyckat. Kunderna uppskattar det vi gör och ser verkligen fördelar med en leverantör av ett komplett sortiment mot både industri och byggbranschen, säger Martin Axelsson.

Bild: Derome