Nyheter

Samlade råd och rekommendationer om mätning och riskbedömning av nya kemikalier i vattenmiljö

Forskningsprojektet Solutions som pågått i fem år har utvecklat nya metoder och förbättrade modeller för provtagning, analys och riskbedömning av nya kemikalier i vattenmiljö. De samlade resultaten har nu publicerats i ett antal sammanfattande artiklar.

Bakgrunden till projektet är att EU:s ramdirektiv för vatten endast omfattar en bråkdel av alla ämnen som används i samhället medan mätningar i vattenmiljö kan uppvisa hundra- eller tusentals unika kemiska substanser. Det stora antalet kemikalier, och brist på kunskap om enskilda ämnen gör det svårt att bedöma vilka av dessa ämnen som utgör en potentiell risk för människa eller miljö.

För att bättre kunna hantera den stora mängden kemikalier som är i omlopp i vattenmiljön har EU-projektet Solutions utvecklat metoder som kan användas som stöd för bedömning.

Projektet har till större delen varit inriktat på experimentell forskning om metoder för fältprovtagning, laboratorieanalyser samt metoder och modeller för riskkarakterisering och riskbedömning.

– IVL har främst bidragit till att identifiera vilka luckor det finns i regelverken och möjligheter till bättre samordning mellan det stora antal regelverk som finns på kemikalieområdet, både i EU och i nationella och internationella överenskommelser, säger IVL:s forskningschef John Munthe, som har lett IVL:s delar i projektet.

Att det behövs en mer sammanhängande reglering i Europa och mer samarbeten för utveckling och implementering av vatten- och kemikalielagstiftning är en av slutsatserna och rekommendationerna som forskningsprogrammet lyfter fram.

– Vi tror inte att det behövs helt ny lagstiftning för kemikalier, mycket kan vinnas genom bättre samordning och informationsutbyte inom de regelverk som redan finns och med olika forskningsprojekt. Det genereras ett stort kunskapskapital genom miljöövervakning och forskning och det kan användas bättre när regelverk ska implementeras och åtgärder genomföras. Kemikaliemarknaden är global och samarbete inom forskning och utveckling av regelverk för att minimera risker för spridning av potentiellt farliga ämnen bör därför också ske på global nivå, säger John Munthe.

Sammanfattningarna från Solutions har publicerats i tidskriften Environmental Sciences Europe. Samtliga artiklar finns att läsa här: https://www.springeropen.com/collections/solutions

Foto: Frank Winkler