Nyheter

Meltron får nya beställningar i Finland och levererar till Oman

Meltron har fått ytterligare en beställning på sina kraftfulla höghöjdslampor (”pylon lights”), denna gång till värmeverket i Uleåborg (Oulu) i norra Finland för belysning av vedgården i 22 m höga master för dryg 20,000 €.

Tidigare har leveranser skett till många kända finska företag som Valmet, Stora Enso, Neste, Ovako och hamnen i Pori. I det senare fallet var kraven särskilt tuffa med 35 m höga master och stora, svarta ytor med kollager.

Kunderna är mycket nöjda med det kraftfulla ljuset, ljusfördelningen över den upplysta ytan och den smidiga och lätta konstruktionen. Det fortsatta intresset är stort med många förfrågningar och flera utestående offerter.

Den första leveransen om 24 pylon lights skeppas i dagarna till Oman, där de skall installeras på en ridsportanläggning. Även där finns flera förfrågningar från flera andra anläggningar.

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, industribelysning och vägbelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.