Nyheter

Jonny Cammerfjord blir vice vd på Mjölby-Svartådalen Energi AB

Jonny Cammerfjord, chef för Marknad och försäljning inom MSE, blir nu också vice vd från den 1 november.

– En stark lokal förankring är en viktig hörnsten i MSE och Mjölbyborna känner sitt energibolag väl. Våra lösningar måste vara enkla och nyttiga för våra kunder. Men lika viktigt är att få våra kunder engagerade och medvetna så att vi tillsammans kan möta framtidens utmaningar. Det kan vi bara göra genom ett nära samarbete, säger Jonny Cammerfjord.

– Det känns jättebra att få Jonny vid min sida som vice vd på MSE. Med sin erfarenhet och kompetens bidrar han till en positiv utveckling. Det är en hög utvecklingstakt inom energibranschen och vi behöver öka tillgången på långsiktigt hållbara lösningar, säger Lena Svensk, vd.

MSE ägs till 51 procent av Tekniska verken i Linköping. Resterande del, 49 procent, ägs av Mjölby kommun.