Nyheter

Form, funktion och energiförsörjning

Energiförsörjning och förhållandet mellan form och funktion i utformningen av tekniska byggnader i gaturum, bostadskvarter och offentlig miljö. Då som nu aktuell fråga.

– Det vi idag ser som estetiskt. Vattendrag, kajer, parkstråk…har planerats fram för att vara en del av vår tekniska infrastrukturförsörjning.

Det sade arkitekt Helena Glantz, Urban Design, till Stordåhd Kommunikation efter tisdagsmorgonens första frukostseminarium i en serie betitlad Form Follows Energy.

Tisdagens frukostseminarium Form Follows Energy arrangerades av arkitektkontoret Urban Design och sammanslutningen ElectriCity. Mötesplats var Goto 10 i Hammarby Sjöstad i södra Stockholm

På seminarietemat energiförsörjning, form och funktion visade Helena Glantz med hjälp av en rad svartvita foton hur Stockholm förvandlats de senaste hundra åren. Då en smutsig industristad med överallt rykande skorstenar, kolkraftverk men också vackra tekniska byggnader.

Som arkitekten Ferdinand Bobergs ikoniska gasklockor i Hjorthagen. Idag med bevarad värdighet transformerade till bostäder och kulturverksamhet i en av världens renaste storstäder.

– Då har man tänkt riktigt! När funktionen överlever tekniken, påpekade Stockholms stads stadsarkitekt Torleif Falk.

Våren 2019 kom varningar för en akut elbrist och en kommande tioårsperiod med nödvändig, omfattande och komplex utbyggnad av infrastruktur för Stockholms elförsörjning. Att åstadkomma detta med en form och arkitektur som bidrar till det ”goda gaturummet”. Det var nyckelfrågan på frukostseminariet.

Pump, lek och fontän

Två positiva exempel fick illustrera små steg i rätt riktning.

I nya bostadsområdet Årstadal har en innovativ lekplats placerats uppe på en pumpstation. I likaledes nya bostadsområdet Norra Djurgårdsstaden har ett teknikhus och områdets nätstation kompletterats med ett pumphus som håller igång fontänen på torget.

Inte nog med det!

En del av teknikhuset är utformat som en långsmal parkbänk. Där kan boende och besökare i området, ovanför pumpen i källaren, luta sig tillbaka och beundra vattenkonsten.

– Var jag inte nämnde var att nätstationen har också en mätare som berättar för folk i området hur mycket el de tar ut över dygnet, påpekade arkitekt Helena Glantz för Stordåhd Kommunikation efter på tisdagen avslutat frukostseminarium på temat Form Follows Energy i Hammarby Sjöstad.

Bild: Gerd Altmann