Nyheter

Förlängning av undersöknings-tillstånd Kattisavan

Nickel Mountain Resources AB har meddelats att Bergmästaren hos Bergsstaten inom Sveriges Geologiska Undersökning, som är den statliga myndighet som handlägger ärenden avseende prospektering och utvinning av mineral, har beviljat förläning av undersökningstillstånd Kattisavan nr 4, innehavt av  bolagets dotterbolag Nickel Mountain AB.

Kattisavan bedöms av bolaget ha potential avseende framförallt guldmineraliseringar. Tillståndet avser samtliga koncessionsmineral enligt Minerallagen.

Undersökningstillståndet gäller nu till den 14 juli 2022.

Bolaget återkommer inom kort med uppdatering avseende olje- och gasprojektet i Tomsk.