Nyheter

Förbättrad säkerhet och prestanda för transportbelysning i Crossrail Network

DAL (Designed Architectural Lighting),(www.dal-uk.com), är en av Storbritanniens ledande specialister inom design och tillverkning av armaturer. Företaget grundades 1983 och de är specialiserade på att integrera önskemål från arkitekter, designers och tekniker med det bästa inom lampteknik och material för en brett urval prestigefyllda kunder. De kontrakterades för att designa och tillverka specialarmaturer för tunnelbelysningen i flera av de nybyggda stationerna på nya tvärgående pendeltågslinjen Crossrail Elizabeth Line.

Som en del av Londons utvecklade underjordiska transportnätverk erbjuder den nya linjen säkrare, enklare och snabbare resor. En viktig utmaning de mötte var att garantera säkerheten för det mycket tunga skyddet på varje belysningsarmatur. Med kåpor som vägde upp till 30 kg fanns det risk för dem att falla ner under underhåll och skada personal och passagerare och övrig omgivning. Medan DAL har lång erfarenhet av att lösa liknande utmaningar för kunder, fick de i uppdrag att visa för Crossrail och Transport for London att deras lösning var robust, livskraftig och kostnadseffektiv nog för att uppfylla specifikationerna.

-Utmaning
Projektet krävde att DAL designade och tillverkade över 1 000 specialarmaturer och tillbehör för tunnelbelysningen i flera av de nybyggda stationerna längs Londons nya Crossrail Elizabeth Line.

-Lösning
En kombination av Southcos TL Over-Center Draw Latches and Keepers, TL Slide Latches, DZUS® Quick Access Quarter-Turn Fasteners och E6 Position Control Hinges, säkerställer att de tunga belysningshöljena är säkra och enkla att öppna och stänga utan att de glider eller svänger, vilket gör belysningssystemet säkert, hållbart och enkelt att komma åt och underhålla.

-Värde
Genom att integrera intelligent åtkomsthårdvara har DAL kunnat erbjuda en mervärde-lösning till sin klient genom att säkerställa att lamporna och deras höljen inte bara är mycket effektiva, utan också säkrare och mer intuitiva än alternativa produkter.

Utmaningen
DAL sökte en leverantör som kunde uppfylla designkraven för armatursystemenheten. Projektet presenterade ett antal utmaningar, även för en specialist med DALs kompetensnivå. Ett av de mest utmanande hinder som DAL mötte var säkerheten och placeringen av strukturramen som innehöll glasdiffusorn, vilken också fungerar som skyddskåpa på armaturen. Vid 30 kg/m är vikten betydande, vilket gör högsta säkerhetsnivå till en nyckelfaktor vid konstruktionen. Vid underhåll av servicebommarna, som också innehåller kabelhanteringssystem, högtalare och CCTV-kameror, måste armaturerna vara lättillgängliga underifrån, vilket gjorde det nödvändigt att integrera en speciell gångjärnsmekanism. DAL behövde utforma en fixtur med okomplicerad öppnings- och stängningsdrift, vilket skulle säkerställa att det tunga glaset inte svängde ner okontrollerat under underhåll eller vid någon annan tidpunkt. Detta i sin tur skulle minska risken för personskada eller skada på omgivningen. Armatursystemet behövde också vara konkurrenskraftigt prissatt och ha sparsamt underhåll för att hålla både projekt- och driftskostnader inom budgeten.

Eftersom varje station är unik med sina egna tunnlar, kurvor och längder, måste olika armaturers storlekar och former utformas och tillverkas, med totalt över 1 000 meter. Designteamet behövde identifiera komponenter som skulle erbjuda hållbarhet vid långvarig exponering för den hårda miljön förknippad med transportsystem, såsom kondens och fina partiklar. De letade också efter mekanismer som innehöll tätningar med hög specifikation för att skydda mot inträngande smuts och fukt.

Konstruktionen måste vara tillräckligt mångsidig för att arbeta med ny kontrollerteknologi och integrera senaste teknik på LED-ljuskällor. Att använda lysdioder snarare än traditionella lampor i armaturerna skulle minska kostnaderna och frekvensen för underhåll. Eftersom detta innebar att ramarna och glasdiffusorerna inte skulle öppnas lika ofta av service- och underhållspersonal, som vid traditionell belysning. Dock presenterade även denna teknik några nya utmaningar. Till exempel, när gas-stagen som vanligtvis används för stora belysningsarmaturer inte byts ofta, finns det potential att tätningar torkar ut. När armaturerna så småningom öppnas kan gas-stagen läcka och slutligen fallera.

Lösningen
DAL kom fram till att Southco, leverantören av åtkomsthårdvara, skulle kunna erbjuda den bästa lösningen. Southco är mycket erfaren av att designa hårdvara för belysningsarmaturer i alla miljöer. För DAL erbjöd de också den extra fördelen att vara en enda leverantör med kapacitet och expertis att tillhandahålla flera produkter som skulle fungera effektivt tillsammans för att skapa en sammanhängande lösning. DAL identifierade Southco som den enda leverantören som kan lösa alla projektets design- och säkerhetsutmaningar och skapa en robust och framtidsinriktad lösning.

Efter att ha tillhandahållit provkomponenter för utvärdering producerade Southco ett litet utbud med utvalda produkter, som byggdes in i DAL-armaturerna som tillverkats för en fullskalig, modell av tunnelpassage. Designfunktionerna och uppmärksamheten på detaljer som visas i detta skede uppfyllde den stränga specifikationen som anges av Crossrails arkitekter och ingenjörer. Med Southcos tekniska support och specialiserade kunskaper valdes de slutliga komponenterna enligt DAL:s designkrav.

DAL-designteamet arbetade nära Southcos ingenjörer för att identifiera en praktisk lösning som tog itu med det komplexa problemet att göra ljusarmaturerna säkra, lätta att komma åt och hållbara. Varje DAL Crossrail-armatur har nu en kombination av Southco-komponenter: TL Draw Latch and Keeper, TL Slide Latch, E6 Position Control Hinge and DZUS® Quarter-Turn Quick Access Fastener.

Bild: Southco