Nyheter

Vertiv rankat som global ledare på miljardmarknad för enheter för fjärråtkomst till datorer

Nu öppnar sig nya möjligheter för Vertivs kanalpartner inom tillväxtområden för fjärråtkomst till tangentbord, bildskärmar och möss. Tillväxten drivs av edgelösningar och av den digitala transformationen i allmänhet. Analysföretaget IHS Markit rankar Vertiv som ledande leverantör av utrustning för fjärråtkomst till datorer, räknat till omsättning under 2018. Det framgår av rapporten ”KVM Switches and Serial Consoles Report 2019”

Marknaden för utrustning för fjärråtkomst till tangentbord, bildskärmar och möss, kallad KVM (keyboard, video and mouse), värderades till 723,5 miljoner dollar, cirka sju miljarder kronor, för 2018. Tillväxten förväntas bli fem procent under 2019.

Vertiv arbetar tillsammans med ett etablerat, och växande, nätverk av kanalpartner för att erbjuda sina kunder ett omfattande sortiment av produkter, vilket inkluderar enheter för fjärråtkomst i Avocentfamiljen.

Rapporten från IHS Markit visar att IT-investeringarna ökade med sex procent globalt under 2018. Fortsatt tillväxt förväntas från 2019 till 2022. Det är en nyckelfaktor vad gäller den positiva prognosen för KVM-utrustning.

Lägg till det den digitala transformationen som sker just nu. Den innebär en fortsatt tillväxt för datacenter, allt från stora centrala center till edgelösningar. Med edge avses utrustning, till exempel för beräkningskapacitet och hantering av data, som finns i ytterkanterna av nätverk. Sådan används inte minst i IoT-lösningar.

Ytterligare en tillväxtfaktor på sikt är att användningen av KVM-utrustning i utvecklingsländer ännu inte tagit fart.

– Trots viss motvind på marknaden under början av 2019 är prognosen fram till 2023 stabil för ökningen av IT-investeringarna. Det är en stark tillväxtfaktor för KVM-marknaden. Vertiv som har störst marknadsandel har ett brett sortiment av KVM-produkter för olika tillämpningar, säger Alastair Smith, senioranalytiker på IHS Markit som är specialiserad på tekniklösningar för tillverkande industri.

Rapporten från IHS Markit anger att tillväxt för fjärråtkomst är kopplad till implementationen av edgelösningar, i synnerhet vad gäller industritillämpningar. PC för industribruk är robusta enheter som är byggda för att tåla tuffa tag. 2017 var marknaden för industri-PC värd 3,5 miljarder dollar, drygt 34 miljarder kronor. IHS Markit förutspår en årlig tillväxt på 4,1 procent fram till 2022, vilket ska ge en marknad värd 4,3 miljarder dollar, cirka 42 miljarder kronor.

– Vårt breda sortiment av KVM-lösningar och tillgången till dem via vårt nätverk av distributörer och återförsäljare är nyckelfaktorer för vår ledande position. Vi är fokuserade på att vara ledande inom området och kommer även i fortsättningen satsa mycket på forskning och utveckling för att erbjuda de bästa lösningarna inom området, säger Patrick Quirk, vice vd och ansvarig för produktlinjen IT Systems på Vertiv.

­– Att Vertiv utses till marknadsledare inom ett segment som växer är utmärkta nyheter för oss och för våra kanalpartner. Vi anses inte bara ha de bästa produkterna och servicen på marknaden, utan har också tagit fram program för att göra det möjligt för våra partner att tillgodose sina kunders krav, säger Andy Baker, vice vd på Vertiv och ansvarig för försäljning av Avocentprodukterna.

Tidigare i år lanserade Vertiv en förbättrad version av sitt partnerprogram Vertiv Partner Programme (VPP). Det innebar tre nyheter: ett nytt incitamentsprogram, en förbättrad partnerportal och ett utökat sortiment för den europeiska marknaden. Partnerprogrammet är en del av Vertivs strategi för att göra det möjligt för partner att tillgodose sina kunders krav för edgelösningar, digitalisering och andra starka trender inom datacenter och inom IT i allmänhet.

Vertivs sortiment för enheter för övervakning och administration består bland annat av Avocent® HMX 6000 High Performance KVM Systems som kan användas för industri-PC-tillämpningar och av Avocent® MergePoint Unity™ Digital KVM Switches för datacentertillämpningar.

Om Vertiv;
ertiv för samman hårdvara, mjukvara, dataanalys och tjänster för att säkerställa att företagets kunder kan köra sina verksamhetskritiska applikationer kontinuerligt, med optimala prestanda, samt växa i takt med sina behov. Vertiv har lösningar för de största utmaningarna för dagens datacenter, kommunikationlösningar, samt installationer av både kommersiell karaktär och industrikaraktär. Det görs med ett sortiment av produkter för energiförsörjning, kylning och IT-infrastruktur, samt med tjänster för allt från molnet till ytterkanterna av nätverken. Vertivs huvudkontor ligger i Columbus, i Ohio i USA. Företaget har omkring 20 000 anställda och har verksamhet i fler än 130 länder. Besök vertiv.com för mer information, de senaste nyheterna och olika typer av innehåll.

Bild: xresch