Nyheter

Rättssäkerheten för landets företagare är hotad: Företagsböter höjs från 10 till 500 miljoner för ”större företag”

Rättssäkerheten för landets företagare är hotad. Det menar Mia Falk, Head of Corporate Crime & Compliance på advokatfirman Vinge, efter att regeringen meddelat att man vill skärpa de straffrättsliga sanktionerna mot företag, skriver siten fplus.se.

– Företagen saknar en reglerad rätt att underrättas om brottsmisstanke och om grunden för företagets straffrättsliga ansvar. Det är problematiskt, säger hon till fPlus.

Maxtaket för företaqgsböter kommer från årsskiftet att höjas från 10 miljoner till 500 miljoner med vad man betecknar som ”större företag” (se fakta längst ned).

Företagsboten innefattar bland annat arbetsmiljöbrott, miljöbrott och givande av muta.

Mia Falk är inte ensam om att beskriva en situation där företagare känner sig tvungna att ”göra upp i godo”, även om de känner att de har rätten på sin sida.

Rättssäkerheten för landets företagare har fått många törnar under det senaste året. Kritiken har varit omfattande mot både nya lagar och att myndigheter fått betydligt mer utrymme för att bekämpa brott – detta utan att rättssäkerheten hängt med.

Företagare och experter som fPlus har intervjuat menar att trots att Skatteverket under lång tid har haft långtgående befogenheter när det gäller att driva in skatt och utreda skattebrott och bedrägerier, så har myndigheten på senare tid fått ännu mer muskler och ”kan köra över ett företag med ganska enkla medel”.

Studier visar att företag som överklagar mot myndigheter får stå för kostnaden – även när de vinner. Dessutom visar studier att företag som överklagar och processar mot myndigheter och organisationer får stå för kostnaden – även när de vinner. Senast skrev vi på svenskbyggtidning.se om ett byggföretag som drevs i konkurs av Byggnads – trots att de formellt sett vann i rätten.

Vad räknas som ”storföretag”?

Större företag omfattar alla börsnoterade bolag samt företag som uppfyller minst två av följande villkor:

– Mer än 50 anställda

– En balansomslutning om mer än 40 miljoner kronor och en netto­omsättning om mer än 80 miljoner kronor.

Bild: Birgit Böllinger