Nyheter

Cell Impact får genombrottsorder för serieproduktion av flödesplattor

Cell Impact AB  har fått en order avseende serieproduktion och leverans av flödesplattor med start i sista kvartalet 2019 till en befintlig kund på den nordamerikanska marknaden. Det totala ordervärdet under startåret 2019 och halva 2020 uppgår till MSEK 10,4.

Ordern är den största någonsin i bolagets historia och följer som ett resultat av den tidigare rapporterade kvalificeringen PPAP, Production Part Approval Process, av Cell Impact som leverantör (se delårsrapport 2018-11-06). Leveransen omfattar serieproduktion och löpande leverans av en komplex flödesplatta för en vätgasbaserad bränslecell.

Serieproduktion och leverans påbörjas i oktober 2019 med efterföljande månatliga leveranser med tilltagande volym. I linje med kundens marknadsplaner bedömer Cell Impact att det finns en betydande potential i denna produkt och att det finns goda möjligheter till uppföljningsorder under 2020 och flera år framåt.

– Det här är en stor dag för Cell Impact och ett genombrott för bolaget efter många år av utvecklingsarbete. Ordern bekräftar att vår kunskap och tillverkningsteknologi är konkurrenskraftig, säger Pär Teike, vd för Cell Impact.

– Ordern ligger i linje med vår strategi att bli en global leverantör av flödesplattor, fortsätter Pär Teike. Vi förblir ödmjuka inför uppgiften att leverera denna order och samtidigt skala upp vårt företag, men det här är också startskottet på en spännande tillväxtresa för oss i en marknad där efterfrågan på fossilfria drivmedel ökar.