Nyheter

Sensec Gruppen introducerar ny säkerhetslösning för den svenska marknaden

Sensec har tecknat ett exklusivt avtal med den brittiska välkända tillverkaren av markradarsystem Navtech. Avtalet riktar sig för den svenska marknaden och kunderna är flygplatser, kärnkraftverk, hamnanläggningar, försvarsanläggningar m.m.

– Det här avtalet har givit oss fler möjligheter att utveckla affärer med befintliga kunder, säger VD Sensec Michael Pettersson.

Tekniken ger mycket bra förutsättningar för säkerhetsanläggningar att hålla koll på verksamheten inom speciella områden, både i mörker som i dimma. Vilket är unikt. Produkten kombineras med intelligent kameraövervakning för snabb identifiering för att säkerställa att inga obehöriga befinner sig inom utsatta områden.

Markradarövervakning är mycket efterfrågad, dels tar man ett helhetsgrepp om områdesskyddet och kan tidigt detektera intrång av människor samt fordon och samtidigt få en möjlighet att bättre fördela bevakningsresurser. Förutom säkerhet så används markradarövervakning för att få en varning när vilt såsom älg och ren tar sig in på ett flygplatsområde, med tidig upptäckt kan man hantera detta utan att påverka flygrörelser, säger Johan Thylander KAM. Vi letar ständigt efter bra kompletterande tjänster och detta passar perfekt in.

– Vi uppskattar att marknaden för denna teknik är ca 50 miljoner per år och vi kan ha möjlighet att äga ca 10% av den, säger Michael Pettersson.