Nyheter

Nya Robust-spindellager för verktygsmaskiner med hög hastighet och precision

Vid EMO 2019 presenterade NSK sina nya cylindriska rullager Robustride för spindelbaserade drivenheter i verktygsmaskiner med hög hastighet och precision. Dessa avancerade lager har en optimerad lagerhållare som underlättar jämnare smörjmedelsfördelning, vilket i sin tur minskar lagerslitage, särskilt under höga belastningar.

På mässan lanserades även NSK:s vinkelkontaktkullager Robust med förbättrad noggrannhetsklass.

Verktygsmaskiners spindellager måste möta mycket höga krav på driftsnoggrannhet. NSK har utvecklat Robust-serien med olika lagertyper och serier för denna krävande tillämpning. Serien kompletteras nu av Robustrides enradiga cylindriska rullager. Robustride-lager erbjuder en speciellt utformad lagerhållare med geometri och styrning som har förbättrats specifikt för denna tillämpning.

NSK:s optimeringsarbete omfattade även ett bättre sätt att distribuera smörjmedlet och därigenom skapa mindre och mer enhetlig värmealstring i lagret. Smörjmedelsflödet i lagret riktas på ett sådant sätt att insidan (som missgynnas av centrifugalkrafter) också bestryks med smörjmedel på ett optimalt sätt. Eventuella förluster på ytan är försumbara och även vid de extremt höga hastigheter, som är vanliga i många av dagens bearbetningsoperationer, uppnås mycket god smörjmedelsfördelning.

Dessa konstruktionsförbättringar tjänar till att minimera lagerslitage, särskilt vid höga belastningar. De förkortar även inkörningsperioden för lagerfettet. En annan fördel är att Robustride-lager tillåter betydligt större toleranser i lageravståndet på grund av optimerad styrning av rullelementen, vilket förenklar monteringsprocedurerna.

Dessutom har NSK utvecklat nya lagerhållare för sin serie av Robust- vinkelkontaktkullager. Eftersom dessa lager även finns i många höghastighetsverktygsmaskiner, har de optimerats för att uppvisa minimalt friktionsvridmoment. Som ett resultat alstras mindre värme under drift (jämfört med andra vinkelkontaktkullager), vilket som tidigare nämnts också ger ett viktigt bidrag till driftsäkerheten i bearbetningsprocessen, särskilt vid mycket höga hastigheter. I slutändan kommer maskinverktygspindlar utrustade med vinkelkontaktkullagret Robust Sursave att ge mycket hög ytkvalitet på de komponenter som bearbetas.

Dessutom finns nu Robust vinkelkontaktkullager i noggrannhetsklass P3W. Som ett resultat av denna utveckling minskar lagrens breddtolerans från tidigare 250 μm till 100 μm, vilket underlättar installation. I Hannover visade NSK också sin Verify-app för högprecisionslager. Verify-appen gör det möjligt att identifiera lager med QR-koden på förpackningen. Dessa data – som inkluderar individuellt identifikationsnummer, mätresultat från slutkontroll, dimensionstoleranser och typ av smörjmedel – kan exporteras i standardformat och överföras till användarens interna system. Appen skapar därför en förutsättning för spårbarhet av produkter i IT-baserade informations- och hanteringssystem.

Pressbild
Nya cylindriska rullagret Robustride från NSK är lämpligt för bearbetningsprocesser med hög precision i ultrahöga hastigheter.
Bild: NSK