Nyheter

Företag agerar tillsammans för den skånska elen

E.ONs pilotprojekt med en regional marknadsplats för elkapacitet i Skåne väcker stort intresse och redan är de fem första aktörerna, som ska bidra till att parera kapacitetsbristen i elnätet, klara.

– Vi har haft fler intressenter än vi just nu har haft möjlighet att ta emot vilket bådar gott för framtiden. En digital marknadsplats för kapacitet är en lösning som i närtid kan möjliggöra fler anslutningar till elnätet, säger Christoffer Isendahl, E.ONs projektledare för demonstrationsprojektet.

E.ONs pilotprojekt Switch med en regional marknadsplats för kapacitet är en del i EU:s projekt CoordiNet. Med den kapacitetsbrist som råder i sydvästra Skåne är målet att utnyttja nätet bättre genom att köpa kapacitet från producenter som kan öka sin produktion eller be andra aktörer att, mot en ersättning, minska sin effektförbrukning.

– Totalt kan de fem aktörerna tillsammans erbjuda 47 megawatt till elnätet som mest. Det kan jämföras med hela Ystads elförbrukning som är cirka 50 megawatt, så det blir ett välkommet tillskott, säger Christoffer Isendahl. Kapaciteten är tillgänglig endast om aktörerna vid tillfället gett sitt godkännande, fortsätter han.

Fortfarande saknas dock en viktig framtida pusselbit, en elnätsreglering anpassad för en digital marknadsplats för kapacitet.

– Regeringskansliet har gett oss positiv respons på initiativet. Det förs också en dialog med Energimarknadsinspektionen. Nu gäller det att lagstiftningen moderniseras för att anpassas till ett nytt energilandskap, säger Peter Sigenstam, enhetschef Strategi & Affärsutveckling på E.ON.

De fem aktörerna i pilotprojektet är E.ON Energilösningar/Sjölunda Värmepumpar, Ystad Energi AB, Kraftringen AB, E.ON Energilösningar/Medicon Village och Bornholms Energi & Forsyning.

– Det är en bra mix av aktörer och extra roligt är att vi fått med oss Bornholms Energi, säger Christoffer Isendahl, E.ONs projektledare för det EU-finansierade demonstrationsprojektet, det visar att elnätet hänger ihop över landsgränserna.

– Det höga intresset för Switch visar att energiaktörerna i södra Sverige och Bornholm har hög kompetens och är villiga att hjälpa till med att bidra med efterfrågeflexibilitet, fortsätter Peter Sigenstam.

FAKTA

Switch skapar en digital marknad
Switch är E.ONs utökade satsning inom området för att skapa en marknadsmässig lösning på den rådande kapacitetsbristen inom E.ONs nät. Projektet syftar till att elproducenter och större elkunder ska ha tillgång till en digital marknad för kapacitet, där de som är anslutna kan sänka sin elförbrukning eller höja sin elproduktion när nätägaren behöver det. På sikt är målet att möjliggöra tillväxt i regioner med kapacitetsbrist genom ett mer effektivt utnyttjande av elnätet.

Mer om Switch
Vad är Switch: Pilotprojektet Switch är Sveriges första regionala, digitala marknadsplats för handel med kapacitet. Projektet ingår i EU-projektet CoordiNET: ett samarbete mellan Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska Kraftnät.
Driftstart för pilotprojektet: November 2019
Område: Södra Skåne
Aktörer: E.ON Energidistribution, ansvarig för plattformen. Flexibilitetsleverantörer: E.ON Energilösningar/Sjölunda Värmepumpar, Ystad Energi AB, Kraftringen AB, E.ON Energilösningar/MediconVillage och Bornholms Energi & Forsyning.
Maximalt kapacitetstillskott: 47,5 MW motsvarande en medelstor svensk stad.

Projektet CoordiNet samlar flera viktiga aktörer

Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät startade den 1 januari 2019 ett samarbete i det gemensamma EU-projektet CoordiNet. Syftet är att skapa en marknadslösning på den kapacitetsbrist som finns på olika platser i det svenska elnätet. Projektet CoordiNet pågår fram till år 2022.