Nyheter

Ariya Finergy tecknar ramavtal om förvärv av produktionslina i Kenya

Absolicon har arbetat i Kenya sedan 2017, då främst i ett projekt riktat till teindustrier. Nordic Climate Fund (NCF) har beviljat 500 000 Euro för att Absolicon skall demonstrera solfångartekniken i regionen Kericho i samarbete med det kenyanska företaget Tealand.

Genom kontakter med Kenya Association of Manufacturers har Absolicon kommit i kontakt med slutkunder och energiföretag för att skapa ett starkt team kring en första produktionslina i Kenya.

Tealand har mycket goda kontakter i teindustrin och kapacitet både att installera solfångare och att genomföra drift och underhåll. De är teknikleverantör och huvudparter i vårt teprojekt.

Det företag som nu efter kontakter med industrikunder skriver ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina är företaget Ariya Finergy Limited (Ariya) som arbetar med förnyelsebar energi till industrier. Ariya arbetar även med innovativa finansieringslösningar, något som Absolicon ser som en nyckel till snabb tillväxt.

Ariya Finergy Limited är ett helägt dotterbolag till Ariya Capital Group, som utvecklar och investerar i ren och förnybar energi i Afrika söder om Sahara. Gruppen verkar från kontor i Kenya, Namibia, Mauritius, London och Kanalöarna.

Ariya har arbetat i många år med industrikunder i Kenya och har kapacitet både att projektera och finansiera installationer med koncentrerande solfångare. Första kontakt skedde under våren 2019 och i april 2019 tecknade parterna först en sekretess­överenskommelse (NDA) och sedan en överenskommelse om samarbete (MOU). De senaste fem månaderna har Ariya presenterat Absolicons koncept för ett tiotal företag i olika branscher.

Ramavtalet är inte bindande, utan föreskriver de övergripande principerna för de separata avtal som skall upprättas. Det uppskattade värdet av försäljningen kan komma att ändras liksom slutgiltig utformning av produktionslinans produktionskapacitet. Absolicon uppskattar idag att försäljningsvärdet av avtalet ligger i nedre delen av intervallet 40-50 miljoner kronor.

Om Ariya inte uppfyller sina åtaganden i varje steg förlorar de rätten att genomföra förvärvet och har då möjlighet att få tillbaka en del av köpeskillingen, dock aldrig för Absolicons havda kostnader.

Energimarknaden i Kenya skiljer sig betydligt från Sydafrika. Kol eller elektricitet används i liten utsträckning för uppvärmning av industriprocesser utan istället är det olja och ved som dominerar. Den nationella regeringen i Nairobi har tidvis infört förbud mot att hugga och sälja ved ”logging ban” vilket skapat oro inom industrin.